Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIA4 Tiedonhaun perusteet 5 op, slk 2017

Tiedonhaun perusteet -kurssi on johdanto tiedonhakuun ja edellytys muille tiedonhaun kursseille. Kurssilla tutustutaan tiedonhaun perusteisiin: tiedonhaku ilmiönä ja tutkimuskohteena; tiedonhakujärjestelmien (esim. hakukoneet) toiminta tekstitiedonhaun näkökulmasta; dokumenttien keruu, tallennus hakua varten ja haun perusmenetelmät; tiedonhaun tutkimuksen evaluointimalli ja testikokoelmat. Kurssi sopii niille, jotka ovat kiinnostuneet hakujärjestelmien toiminnasta ja kehittämisestä, ihmisen ja hakujärjestelmän vuorovaikutuksesta tai ihmisten hakukäyttäytymisestä. Kurssin tietoja voi soveltaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä, kuten kirjasto- ja informaatiopalvelujen kehittämisessä ja tiedonhaun asiantuntijatehtävissä eri organisaatioissa; yleensä kaikkialla missä digitaalisen informaation tallennus ja haku on keskeistä.

Kurssi koostuu luennoista, viikkoharjoituksista, harjoitustyöstä ja tentistä.

Kurssilla ei edellytetä ohjelmointitaitoa. Harjoitukset ovat osittain 'kynä ja paperi' -harjoituksia, osittain tietokoneharjoituksia. Harjoitustyönä tehdään pieni testikokoelma. Harjoitustyö perustuu viikoharjoituksiin, jotka ovat vapaaehtoiset.

Luennot Pe 8.9.2015 - 10.11.2016 klo 10-12 + tentit, PinniB3107 (täsmennyksiä aikatauluun ensimmäisellä luennolla).
Harjoitukset: ryhmä I ma klo 14-16 ML5 B 1084 25.9.-30.10.,  ryhmä II  to klo 10-12 ML B 1084 28.9.-2.11., ryhmä III to klo 12-14 ML 8 Tietopinni 28.9.-2.11.
Jako ryhmiin luennolla.

Peruskurssin P2 Tietokäytännöt suorittaminen ennen Tiedonhaun perusteet -kurssia on suotavaa. Jos olet suorittanut ITIA43-kurssin (Tiedonhaun kieliteknologia), tälle kurssille ei kannata tulla.

Vastuuopettaja: Jaana Kekäläinen

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 14.8.2017 15.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti