Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen 5–10 op

Vastuuopettaja: Sami Serola

Päivitetty 10.2.2017

2016-2017 toteutus IV-periodissa: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=32079

Opintojakso johdattaa ymmärtämään asiantuntijuuden ja johtamisen merkitystä kirjasto- ja informaatioalan palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opetus tapahtuu pääosin verkkokurssina. Uudet luennot tallennetaan ja esitetään heti kurssin aikana verkossa, joten läsnäolo ei ole välttämätöntä. Opintojakson suoritukseen sisältyy luentotallenteiden pohjalta laadittu opintopäiväkirja, harjoitukset, kirjallisuuteen perustuva essee ja oman oppimisen arviointi. Tarkempi opintopäiväkirjan harjoitusten ja esseen ohjeistus annetaan kurssin Moodle-alueella. Opintojakson laajentamisesta 10 op suuruiseksi tulee neuvotella opettajan kanssa erikseen, ja tällöin vaaditaan lisätyönä jonkin oman aiheeseen liittyvän työn esittely ja taltiointi.

Luentopäiväkirja

Tarjolla olevista luentotallenteista opiskelijan tulee valita kaikkiaan kahdeksan Moodle-alueella listatusta luentotallennekokonaisuudesta, ja laatia niiden perusteella luentopäiväkirja (n. 400 sanaa per luentokokonaisuus). Opintojakson aikana järjestetään muutama uusi vierailuluento, joiden seuraaminen paikan päällä on mahdollista. Kaikki uudet luennot pyritään kuitenkin tallentamaan, ja ne laitetaan Moodle-alustalle katseltaviksi muutaman päivän viiveellä. Tarkempi vierailuluentojen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Esseesuorituksen lähdeaineisto (valitaan 2 kirjaa seuraavista)

  • Troll Covey, Usage and usability assesment: library practices and concerns. Digital Library Federation. 2002. Saatavilla myös verkosta: http://www.clir.org/pubs/reports/pub105/pub105.pdf
  • Grönroos, Palveluiden johtaminen ja markkinointi. WSOY. 2001. TAI Grönroos, Service management and marketing: a customer relationship management approach. Wiley. 2000 tai 2007.
  • Markless & Streatfield, Evaluating the impact of your library. Facet. 2006.
  • Juntunen & Saarti, Kirjaston johtaminen. Avain. 2012.

Jos kirjallisuuden hankinnassa on vaikeuksia, voi opiskelija esittää myös omia vaihtoehtoja. Täydellinen kirjallisuuslista löytyy opintojakson Moodle-alueelta. Esseen pituus on vähintään 10 sivua (n. 3000 sanaa). Esseessä tulee lähinnä pystyä osoittamaan, että valitut kirjat on luettu.

Opetus keväällä 2017

Opintojakso ja Moodle-alue avataan 6.3.2017, jolloin opintojen suorittamisen voi aloittaa omaan tahtiin. Opintojakson tehtävien viimeinen palautuspäivä on 28.5.2017.

 

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 10.2.2017 12.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti