Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media 5 op

Vastaava kurssi: (2010-2012): ITIMP3 Ihminen ja informaatio, media ja yhteiskunta 5 op

Vastaava opettaja: Tere Vadén

In English

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee internetin ja vuorovaikutteisen median ilmiöitä ja käsitteitä, sekä muuttuvan internetin, mediakentän ja yhteiskunnallisten rakenteiden (instituutiot, lainsäädäntö, ideologiat ja arvot) vuorovaikutusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja käsitteellistää internetin ja vuorovaikutteisen median ilmiöitä ja tunnistaa niitä koskevia teorioita
- hahmottaa tietoyhteiskuntakehityksen ja nettikulttuurin erityispiirteitä
- tunnistaa informaation ja tiedon sosiaalisia konteksteja
- osaa tulkita ajankohtaisia median muutoksia yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta

Sisältö

Informaatio sosiaalisena, institutionaalisena, poliittisena, taloudellisena ja organisationaalisena hyödykkeenä; nettikulttuuriset ilmiöt; informaatio-oikeuden peruspiirteet; tietoyhteiskuntateoriat; digitaaliset kuilut ja voimauttavat käytännöt; tiedon avoimuus ja demokratia; kansalaisyhteiskunnan globalisaatio ja kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn rooli; koulutusjärjestelmien ja osaamisen muutos; erilaiset internetiin liittyvät asiantuntijaroolit.

Syksy 2016

Kurssi pidetään luentokurssina, keskiviikkoisin 7.9.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, 7.9. päätalo D11, muut PinniB 1097, Ei joka viikko - tarkempi aikataulu selviää ensimmäisellä kerralla.

Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla ja viikkotehtävillä (moodle).

Kaikki halukkaat mahtuvat mukaan kurssille, eli jos et ole ehtinyt ilmottautua, tule paikalle ensimmäisellä kerralla, niin homma toimii.

Otteita syksyn 2014 kurssipalautteesta

- Erittäin mielenkiintoista ja tärkeää asiaa opintosuuntauksista riippumatta. Opettaja toi hyvin tietoa esimerkkien avulla. Monipuoliset luennot eri teemoista.

- Innostava kurssi! Luennot olivat mukaansatempaavia, opettaja osasi puhua monimutkaisista asioista selkeästi ja innostuneesti. Tehtäviä oli juuri sopivasti ja ne edistivät oppimista olematta silti liian kuormittavia.

- Erittäin hieno kurssi ja tärkeä aihe, jonka merkittävyyttä ei tunnuta ymmärtävät vielä tarpeeksi laajasti.

- Sisältö meni ainakin omien opintojeni osalta osastolle "hyvä tietää", mutta yleisesti nämä asiat ovat sellaisia jotka kaikkien vähänkään yhteiskunnan tulevista suunnista kiinnostuneiden tulisi tietää

- Luennot NSA:n valvonnasta, avoimesta lähdekoodista ja tietosuojasta pakolliseksi kaikille opiskelijoille yliopiston yhteisen tietotekniikkataidot-kurssin rinnalle.

- "Palautteen saaminen tuntuu vievän aikaa, mikä toisaalta on ymmärrettävää kun kyseessä ovat luentopäiväkirjat - niiden lukeminen vie aikaa..." -- TV vastaa: tähän valitettavasti ei taida tulla parannusta, n. 100 luentopäiväkirjan lukeminen vie niin paljon aikaa, etten millään pysty antamaan niistä kaikille yksittäin palautetta, valitettavasti, ja suoritusten kirjaaminenkin vie hetken. Sen sijaan kurssin aikana moodlessa koitan olla mukana keskusteluissa.

Linkit

Kurssin Moodle

Kurssin tiedot opetusohjelmassa.

In English
If you want to do this course, contact the teacher responsible for the course.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 7.9.2016 13.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti