Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op

Vastaava kurssi: (2010-2012): ITIMP5 Tutkiva opiskelu 5 op

Paavo Arvola + seminaariohjaajat

Kurssisivun sisältö:

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-opiskelijat: luennot (periodissa II), seminaari ja itsenäiset tehtävät

Kurssin valinnaisina opintoina suorittavat (sivuaineopiskelijat): verkko-opinnot, tentti ja harjoitustyö (essee & esitys periodissa III)

Luento-opetus (14 t)

Luento-opetuksen tiedot opetusohjelmassa.

Seminaari (14 t)

Seminaari-opetuksen tiedot opetusohjelmassa.

Seminaarit on tarkoitettu informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille, joiden ITIP5-kurssisuoritukseen kuuluu luennot ja itsenäinen työskentely 2 op sekä seminaari 3 op. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat seminaarin tilalla tentin 3 op, lisäksi he esittelevät yhdessä seminaarissa harjoitustyötään (periodissa III).

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 21.9.2017 11.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti