Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIS11 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 5 op

Vastuuopettajat

J. Tuomas Harviainen

Opetusmuodot

Luento-opetus (14 tuntia) + seminaari (6 tuntia).

Kurssin kuvaus

Kurssi on suunnattu maisteriopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita eri tietokäytäntöjen käsitteellisistä, metodologisista ja ammatillisista näkökohdista. Kurssi sopii erityisen hyvin opiskelijoille, jotka ovat tekemässä (tai suunnittelevat) gradua, jonka aiheena on

  • tiedontarpeet ja tiedonhankinta eri konteksteissa (esim. ammatilliset tehtävät, opiskelu, vapaa-ajan harrastukset)
  • tiedon jakaminen
  • henkilökohtainen tiedonhallinta
  • informaatiolukutaito ja oppiminen
  • informaatiokäytäntöjen pedagogiikka

Kurssilla on yhteensä 7 luentoa, joihin liittyy pienimuotoisia tehtäviä. Luennoilla tarkasteltuja asioita syvennetään laatimalla 2-3 hengen ryhmissä kurssitöitä, joiden tuloksista keskustellaan seminaareissa (3 kokoontumista). Kurssin suoritus arvioidaan luentotehtävien, seminaaritehtävien ja seminaariaktiivisuuden kokonaisuutena. Kurssin alkaa johdantoluennolla, jolloin  kerrotaan tarkemmin kurssin sisällöstä ja suoritustavoista. Kurssi päättyy maaliskuun loppuun mennessä.

Kurssi sopii erityisesti tietokäytäntöjen sekä kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuuntien opiskelijoille ja kaikille tietokäytäntöjen tutkimuksesta kiinnostuneille.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 10.8.2017 15.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti