Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIS21 Tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri 5 op

Luento-opetus sekä verkkotehtävät

Ke 25.10.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3107 
 

Kurssi koostuu luennoista ja verkkoaineistoista (videot, tekstit ja tehtävät).

Kurssin suorittaminen ei vaadi läsnäoloa luennoilla, mutta oppimispäiväkirjan laadinta on luonnollisesti helpompaa, mikäli on osallistunut luennoille. Verkkotehtävät voi suorittaa joko ryhmänä tai yksin.

Suoritus: Oppimispäiväkirja ja verkkotehtävät. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin Moodlessa sekä ensimmäisellä luentokerralla.

Vastuuopettaja: Sanna Talja

sanna.k.talja at uta.fi

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi soveltuu erilaisiin informaatioammatteihin (informaatikko, tietoasiantuntija, kirjastonhoitaja) sekä verkkopalvelusuunnitteluun tähtääville. Tiedon organisoinnin problematiikka koskee kaikkia tiedon ja toiminnan aloja. Avoimet verkkopalvelut ja -ympäristöt ovat tehneet tiedon organisoinnista asian, johon kaikki jollakin tavoin törmäävät ja johon kaikilla on mahdollisuus osallistua tiedon käyttäjinä ja sosiaalisten verkkoympäristöjen kanssakehittäjinä.

Tiedon organisointi on tutkimus- kehittämiskenttänä kiinnostava ja nopeasti kehittyvä alue, jossa tarvitaan ymmärrystä alan historiasta, filosofioista ja teorioista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee tiedon organisoinnin menetelmien historiaa ja filosofisia perusteita
- tuntee tiedon organisoinnin ja dokumenttien kuvailun perusmenetelmiä
- tuntee informaatioarkkitehtuurin peruslähtökohdat, tavoitteet ja komponentit

- tuntee erityyppisten dokumenttiaineistojen ja -kokoelmien kuvailulle asettamat haasteet

Sisältö

- tiedon organisoinnin peruskäsitteet ja -menetelmät

- tägitys, folksonomiat, taksonomiat, suositusjärjestelmät

- metadata ja luettelointiformaatit

- ontologiat ja semanttinen web

- informaatioarkkitehtuuri

- arkistoaineistojen kuvailu

- multimedia- ja videoaineistojen kuvailu

 

Palautetta kurssista:

- informaatioalan ydinasiaa, keskeinen kurssi

- tägitys on tärkeä ja ajankohtainen asiakokonaisuus, vaikka se on arkielämästä tuttua

- tiedon organisoinnin menetelmien historiallinen kehitys kiinnostavaa

- ihminen, kieli, luokitus -kolmiyhteys kiinnostava perusasia, johon voisi syventyä enemmänkin

- harjoitukset olivat tarpeellisia ja konkretisoivat luennoilla puhuttua

 

Kurssin jatkona on suositeltavaa suorittaa:

  • A10a / S36g Tiedonhallinnan essee, jossa perehdytään tarkemmin tiedon organisoinnin perusmenetelmiin, filosofiaan ja informaatioarkkitehtuurin suunnittelun periaatteisiin
  • ITIS35 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri, jossa perehdytään tarkemmin informaatioarkkitehtuurin suunnitteluun ja arviointiin.
 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 5.9.2017 16.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti