Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIS22 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö 5 op

Kurssilla syvennytään kahteen aihepiiriin: A) tietoresurssien maailma, jossa kirjastot toimivat ja josta kirjastojen kokoelmat ammennetaan; B) miten kirjastot hankkivat ja hallinnoivat kokoelmiaan.

Johdantoluentojen ja kirjastokäyntien tarkoituksena on antaa virikkeitä omakohtaiseen asioihin perehtymiseen, joka johtaa kurssin suorituksena oman luennon pitämiseen ja siihen pohjautuvan esseen kirjoittamiseen. Oleellista kurssin suorituksessa on myös muiden pitämien luentojen perusteella käytävä keskustelu. Kurssin suoritus arvostellaan oman luennon, esseen ja yleisen osallistumisaktiivisuuden perusteella.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi soveltuu erityisesti sellaisille, jotka suuntautuvat kirjastotyöhön, mutta myös niille, jotka ovat kiinnostuneita tämän hetken tilanteesta julkaisujen tuotannossa ja levityksessä.

Kurssin toteutus klk 2017

Kurssi alkaa johdantoluennolla ma 9.1., jolloin tiedotetaan kurssin tarkemmista suoritustavoista, jaetaan opiskelijaluentojen aiheet ja keskustellaan kurssin teemoista yleisesti. Sen jälkeen on tammikuun ja helmikuun aikana vierailuluentoja ja kirjastokäyntejä, joihin voi sisältyä luentotyyppistä opetusta.

Tutustutaan mm. Tampereen pääkirjasto Metson ja Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmatyöhön, erikoiskirjastoihin (Lastenkirjainstituutti ja Tampereen Musiikkiakatemian kirjasto) sekä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston toimintaan.

Opiskelijajuennot ovat maaliskuussa ja luentoihin liittyvät esseet palautetaan viikko viimeisen luennon jälkeen. Luentokertojen määrä riippuu osallistujien määrästä. Kurssi päätetään pääsiäiseen mennessä. 

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kurssin aineopinnoissa vuonna 2015, eivät voi suorittaa kurssia syventävissä opinnoissa.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 22.12.2016 10.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti