Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIS23 Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriikka 5 op

Verkkokurssi. Suoritetaan verkkotehtävillä.

Vastuuopettaja: FT Elina Late (elina.late at uta.fi)

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi soveltuu erityisesti niille, jotka aikovat tietoasiantuntijan tehtäviin kirjastoihin, yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. Tieteellinen julkaisutoiminta ja arviointimenetelmät ovat aiheena keskeisiä myös tieteen- ja teknologiantutkimusta opiskeleville. Myös yleisiin kirjastoihin suuntautuvien kannattaa suorittaa kurssi, koska siirtymät eri sektoreiden sekä yleisten ja tieteellisten kirjastojen välillä ovat informaatioalan ammateissa toimiville hyvin yleisiä uran aikana.

Opintojaksolla perehdytään tieteelliseen kommunikaatioon ja julkaisutoimintaan, tieteenalakulttuureihin ja tutkimuksen arviointiin, bibliometrisiin ja altmetrisiin menetelmiin sekä tutkimusdatan hallinnan kysymyksiin.

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan osa-alueet
- tuntee julkaisutoiminnan arvioinnin välineet ja osaa arvioida niitä kriittisesti
- tuntee tieteenalakulttuurien erot ja keskeiset teoriat
- on perehtynyt bibliometrisiin menetelmiin ja harjoitellut niiden soveltamista
- on perehtynyt tutkimusdatan hallinnan kysymyksiin
- tuntee avoimen julkaisutoiminnan ja avoimen tieteen periaatteet ja tavoitteet

Sisältö

Tieteellinen julkaisutoiminta, tieteenalakulttuurit, bibliometriset indikaattorit, tutkimuksen arviointi, webometriika, altmetriikka, informetriikka, huomiotalous, tutkimusdatan hallinta.

Toteutustavat

Verkkokurssi: perehtyminen kurssimateriaaleihin ja verkkotehtävät.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 9.8.2017 11.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti