Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIS33 Asiakirjatiedon normivaatimukset 5 op

Vastaava kurssi (2012-2015): ITIS37 Asiakirjatiedon normivaatimukset 5 op

Vastaava kurssi (2016): ITIS33 Asiakirjatiedon normivaatimukset 5 op

Kurssi alkaa 6.3.2017 ja päättyy 28.5.2017. Kurssin tiedot opetusohjelmassa.

Vastuuopettaja: Saara Packalén, saara.packalen@uta.fi.

Kurssi suoritetaan verkkokurssina itsenäisesti tutustumalla kurssin Moodle-alueella annettuun aineistoon. Kurssin suoritustavat ovat verkkotehtävät, essee ja luentopäiväkirja. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin Moodle-alueella, jonne pääset automaattisesti sähköisen ilmoittautumisen jälkeen kurssin alettua. Avoimen yliopiston opiskelijat kirjautuvat alueelle erillisellä salasanalla.


Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin teemoihin:

  • asiakirjahallinnan normit ja standardit
  • asiakirjatietojen julkisuus ja salassapito
  • tietosuoja ja tietoturva
  • asianhallinta ja sähköinen asiointi
  • alan eettiset säännöt.

Aiempina vuosina kurssista on saatu mm. seuraavia palautteita:

  • yksi kurssin hyödyllisimmistä seikoista oli paitsi lakitekstien sisältöjen vertaaminen toisiinsa, myös itse lakien lukeminen ja niihin perehtyminen

  • kurssilla oppi miten salassa pidettävien asiakirjojen julkisuus/salassa pito määräytyvät

  • kurssin sisältö vastaa suoraan niitä tiedollisia vaatimuksia, joita tulevaisuudessa eri arkistoalan työpaikoilla ja työtehtävissä odotetaan

  • aiheista olisi hyötyä muillekin kuin asiakirjahallinnon parissa työskenteleville.


 

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 18.11.2016 12.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti