Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIS34 Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt 5 op

Kurssi järjestetään periodeilla III ja IV.

Luennot tiistaisin alkaen 12.1.2016 klo 10-13, sali PinniB 0016

Kurssin tiedot opetusohjelmassa.

Vastuuopettajat Pekka Henttonen (pekka.henttonen@uta.fi), Tuija Kautto (tuija.kautto@uta.fi).

Opintojaksolla perehdytään asiakirjahallinnan kehittämisen näkökulmasta ajankohtaisiin asioihin ja käytännön toimintatapoihin Suomessa. Kurssi toteutetaan asiakirjahallinnan kehittämisprojektina yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. Projektille perustetaan ohjausryhmä, joka muodostuu asiakkaan, opettajien ja opiskelijoiden edustajista. Projektityötä pohjustetaan opettajien omilla sekä vierailevien luennoitsijoiden luennoilla sekä aiheeseen soveltuvalla kirjallisuudella, joihin opiskelijat perehtyvät itsenäisesti.

Kurssin aluksi järjestetään kaikille yhteinen orientaatioluento sekä muutamia erillisiä teemaluentoja (sis. myös ulkopuoliset luennoitsijat). Tämän jälkeen opiskelijat jaetaan erillisiin osaprojekteihin, joissa he tekevät itsenäisesti heille erikseen osoitettuja tehtäviä ja selvitystöitä. Kullekin osaprojektille valitaan vastuullinen vetäjä, joka voi joissakin tapauksissa olla myös edustettuna projektin ohjausryhmässä. Kurssilla järjestetään kurssin sisäisiä välitapaamisia, joissa raportoidaan välituloksista.  Myös kurssin Moodle-aluetta hyödynnetään tiedon jakamisessa sekä keskusteluissa. Kurssin lopuksi ryhmät laativat asiakkaalle yhteisen raportin / lopputuotoksen kehittämisprojektin tuloksista.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, osallistumalla käytännön projektityöhön ja niiden raportointiin, sekä laatimalla kurssin päätteeksi suppea evaluointi / oppimispäiväkirja.

Vastuullisista projektitehtävistä on myös mahdollista saada ylimääräisiä opintopisteitä. Lisäbonuksena voi myös mainita, että jos projekti toteutetaan laadukkaasti, asiakasorganisaatiossa saattaa olla jollekin onnekkaalle mahdollisuus myös työllistymiseen esim. kesän ajaksi.

Kurssin maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä. Kurssi edellyttää opiskelijalta motivoituneisuutta ja sitoutumista kurssin sekä projektiin liittyvien tehtävien loppuun saattamiseen sovitussa aikataulussa. Projektikokemuksesta on myös hyötyä, mutta se ei ole vaatimuksena kurssille pääsemiseksi.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 27.3.2017 9.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti