Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIS35 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri 5 op

 

Verkkokurssi 5.3.2018 – 25.5.2018. Kurssi suoritetaan Moodlessa, jossa on lyhyet johdantotekstit aihealueisiin sekä verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuurin konkreettiseen analyysiin ja kehittämiseen harjoittavia verkkotehtäviä.

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:


- hallitsee informaatioarkkitehtuurin peruselementit ja tuntee niiden suunnittelun ja arvioinnin periaatteita
- on perehtynyt taksonomioiden laatimiseen
- osaa evaluoida verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuria käyttäjäkokemuksen sekä tiedon löydettävyyden näkökulmasta
- tuntee erityyppiset suositusjärjestelmät ja osaa esittää niiden kehittämisehdotuksia
- tuntee toimiala- ja käyttäjäryhmien konkreettiset analyysimenetelmät (mm. korttimenetelmä, käyttäjäpolut)

- hallitsee verkkopalvelujen kontekstuaalisen suunnittelun ja arvioinnin perusmenetelmät ja teoreettiset lähtökohdat

Vastuuopettaja: Sanna Talja (sanna k talja at uta fi)

 

Kurssin tavoitteet


Opintojaksolla perehdytään verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuriin ja analysoidaan erityyppisiä verkkopalveluja sisältöjen löydettävyyden ja organisoinnin näkökulmasta. Kurssin näkökulmana on käyttäjälähtöinen evaluointi. Kurssin käytyään opiskelija kykenee arvioimaan verkkopalvelujen ja -kokoelmien toimivuutta ja kehittelemään informaatioarkkitehtuuria koskevia parannusehdotuksia.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Lähes kaikissa informaatioalan työtehtävissä (kirjastoissa, arkistoissa, tietopalveluissa) julkisella ja yksityisellä sektorilla on osana työtä osallistuminen verkkopalvelujen kehittämisen projekteihin ja hankkeisiin sekä digitaalisten tietoympäristöjen  tuottamiseen ja organisointiin. Kurssi antaa valmiuksia näihin projekteihin osallistumiseen ja näkökulmia palvelukonseptien suunnitteluun ja arviointiin.


Kurssin suorittaminen


Kurssi suoritetaan kurssi- ja oheismateriaaliin perustuvilla viikkotehtävillä. Tehtävät ovat verkkopalvelujen eri osien konkreettisia analyysointitehtäviä. Tehtävät voi tehdä myös ryhmätyönä.

Kurssin lopputyönä tehdään pienimuotoinen yhden palvelun informaatioarkkitehtuurin evaluointitehtävä. Lopputyö palautetaan erillisenä liitteenä Moodleen. Muut tehtävät ovat verkkotekstimuotoisia, ja niiden keskimääräinen pituus on noin 300-700 sanaa.

Kurssin tehtäviä voi suorittaa omaan tahtiin, mutta kurssi on suunniteltu siten, että tehtäviä on yksi viikossa.

Kurssin sisältö (huom. sisältöön voi tulla muutoksia)

 • informaatioarkkitehtuurin peruskomponentit

 • informaatioarkkitehtuurin analyysi

  • sisältöjen haettavuuden, löydettävyyden ja laajennettavuuden suunnittelu
  • fasetointi
  • hakutoiminnon ja suodattimien analyysi
  • verkkopalvelujen käytön ja toimivuuden analyysityökalut ja -metriikat
 • kontrolloidut ja kontrolloimattomat sanastot: taksonomiat, ontologiat, tägitys ja folksonomiat

 • suosittelujärjestelmät ja niiden evaluointi

  suunnittelun ja arvioinnin menetelmät ja niiden sopivuus eri konteksteihin
  • harrajastajatiedon tutkimus ja hyödyntäminen
  • havainnoinnin, kyselyiden, haastatteluiden ja lokitiedon käyttö informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa
  • käyttäjäpolut, korttimenetelmä, käyttäjäpersoonat, skenaariot

 

Palautetta kurssista:

"Koin aiheen sekä tärkeäksi että hyödylliseksi omassa työssäni, joissa olen tekemisissä verkkopalvelujen suuunittelun kanssa. Kurssi antoi asioille nimiä ja syvyyttä sekä taustaa käytännön työelämässä koetuille asioille. Uskon, että tämän kurssin jälkeen pystyn paremmin toteuttamaan käyttäjälähtöisiä verkkopalveluja, koska kurssin tehtävät pakottivat sisäistämään asiat. Sain teorian lisäksi konkreettisia apuvälineitä suunnittelutyöhön (esim. korttimenetelmä) ja niitä uskon voivani hyödyntää jatkossa. Todennäköisesti jatkossa tulen kiinnittämään enemmän huomiota mm. fasetointiin sekä suositusjärjestelmiin kirjastojärjestelmissä ja verkkokaupoissa."

"Olen ollut työhistoriani aikana monesti mukana tekemässä työpaikkani verkkosivuja. On luotu aivan uusia sivuja ja pari kertaa sivustot on uudistettu. Tämä kurssi olisi ollut erittäin hyödyllinen molemmissa tilanteissa. Kurssin aikana käsitellyt näkökulmat ovat tuoneet uuden tavan tarkastella olemassaolevia verkkopalveluita."

"Informaatioarkkitehtuurin ja käytettävyyteen perehtyminen on tuntunut mielekkäältä, kun käytännön työssä niiden kanssa on niin monen eri käyttöliittymän näkökulmasta tekemisissä"

"Kurssin ansiosta sekä huonoja että hyviä arkkitehtuuriratkaisuja tulee huomattua tarkemmin kuin ennen"

"Kurssi palveli tähänastisista suorittamistani infim:n kursseista ehkä parhaiten työelämävalmiuksia"

 

 

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 14.8.2017 15.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti