Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: itis61 graduseminaari 10 op:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

  Graduaiheita: Informaatiolukutaito, tiedonhankinta ja oppiminen

  • Aloittavien korkeakouluopiskelijoiden tiedonhankintataidot ja sen arviointi. Kirjallisuuskatsaus, testien evaluointi tai testin soveltaminen. (ES)
  • Tiedonhakutaitojen opetuksen/oppimisen integrointi oppiaineen opetukseen. Kysely/haastattelututkimus. Vertailu esim. yliopistojen/korkeakoulujen välillä (vastaavat oppiaineet), oppiaineiden välillä (sama yliopisto/korkeakoulu). (ES)
  • Tvt-taitoihin ja informaatiolukutaitoon liittyvät pystyvyyskäsitykset. Vertaileva kyselytutkimus. Liittyy Aroni-hankkeeseen. (ES)
  • Informaatiolukutaitoon liittyvät pystyvyyskäsitykset sekä tutkielma työskentelyyn liittyvät tietokäytännöt ja -käsitykset. Yhdistetty kysely- ja haastattelututkimus kandidaatintutkielmaa tai gradua tekevillä. (ES)
  • Monilukutaito peruskoulun uudessa opetussuunnitelmassa (OPS 2016). Käsiteellinen kirjallisuuskatsaus ja/tai tekstianalyysi (monilukutaitokäsitteen tutkimuksellinen tausta, suhde informaatiolukutaitoon, soveltaminen opetussuunnitelmassa). (ES)
  • Tiedonhakutaitojen opetuksen/oppimisen integrointi oppiaineen opetukseen. Kysely/haastattelututkimus. Vertailu esim. yliopistojen/korkeakoulujen välillä (vastaavat oppiaineet), oppiaineiden välillä (sama yliopisto/korkeakoulu). (ES)
  • Kriittisen pedagogiikan soveltaminen informaatiolukutaito-opetuksessa (ST)
   - kirjallisuuskatsaus, mitä kriittinen pedagogiikka on, kirjallisuudessa raportoituja käsityksiä ja tapausselostuksia sen soveltamisesta IL- opetuksessa
   - Elmborg, James; Paolo Freire, John Dewey
    
   Ylläpito: iti-studies@uta.fi
   Muutettu: 24.8.2015 17.04 Muokkaa

   Tampereen yliopisto

   Tampereen yliopisto
   03 355 111
   kirjaamo@uta.fi


   KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

   YLIOPISTO
   Tutkimus
   Opiskelijaksi
   Ajankohtaista
   Yhteistyö ja palvelut
   Yliopisto

   AJANKOHTAISTA
   Aikalainen
   Avoimet työpaikat
   Rehtoriblogi
   Tampere3

   PALVELUT
   Aktuaarinkanslia
   Avoin yliopisto
   Hallinto
   Kansainvälisen koulutuksen keskus
   Kielikeskus
   Kielipalvelut
   Kirjaamo
   Kirjasto
   Liikuntapalvelut
   Viestintä
   Tietohallinto
   Tutkimuspalvelut
   Täydennyskoulutus
   Tietoarkisto
   » lisää palveluita

   OPISKELU
   Opetusohjelma
   Opinto-oppaat
   Opiskelijan työpöytä

   SÄHKÖISET PALVELUT
   Andor-hakupalvelu
   Uusi lainasi
   Intra
   Moodle (learning2)
   NettiOpsu / NettiRekka
   NettiKatti
   Sähköinen tenttipalvelu
   TamPub
   Office 365 webmail
   Utaposti webmail
   Wentti