Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: itis61 graduseminaari 10 op:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Graduaiheita: Interaktiivinen media ja pelitutkimus

 • Pelikulttuurin tutkimus - tietty rajattu tapaustutkimus pelaamisen merkitysten ja käytäntöjen toteutumisesta yksilö- ja pienryhmätasolla (Frans Mäyrä)
 • Nettikulttuurisen ilmiön analyysi - verkkopalveluissa tai foorumeilla kehittyneen, omaleimaisen ilmiön kuvaus ja analyysi (Frans Mäyrä)
 • Pelianalyysi - erittelyä tietyn pelin toteutuksessa havaittavista valinnoista niin pelin dynaamisen vuorovaikutteisuuden kuin esim. audiovisuaalisen toteutuksen ja teemojen tasolla (Frans Mäyrä)
 • Pelisuunnittelun tutkimus - esim. tietyn pelisuunnittelijan/pelistudion lähestymistapojen analyysiä pelien suunnitteluun (Frans Mäyrä)
 • Verkkopalvelun käyttäjälähtöisen kehittämisen analyysi - erittelyä uuden verkkopalvelun kehittämisen lähtökohdista ja toteutuksen evaluoinnista (Frans Mäyrä)
 • Käytännön pelisuunnitteluhankkeen tutkimus - osallistuva havainnointi yhtyneenä suunnittelutieteiseen pohdintaan hankkeessa tehdyistä valinnoista (Frans Mäyrä)
 • Pelikokemustutkimus - tyypillisesti monimenetelmäinen tutkimus, missä kerätään aineisto peli(e)n kokemisesta ja testataan jotain hypoteesiä (Frans Mäyrä)
 • Pelaajatutkimus - usein laadullista tutkimusta, missä keskitytään esim. pelaajien sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai pelaamisen pelaajien arjessa saamiin merkityksiin (vrt. pelikulttuurin tutkimus) (Frans Mäyrä)
 • Pelikasvatus - peleihin liittyvä kasvatus, valistus, tiedottaminen, ikärajat, pelien mediakuva ja pelilukutaito (J. Tuomas Harviainen)
 • Miten pelejä on käsitelty suomalaisessa mediassa (Olli Sotamaa)
 • Play and Performance: Analysis of an instance of adult play that has spectators (Jaakko Stenros)
 • Art Gallery Game: Analysis of an art piece that is also a game (Jaakko Stenros)
 • Single Player Game: Ontological analysis of the difference between single and multi player games (Jaakko Stenros)
 • Queer Play: Challenging the Norms in Games (Jaakko Stenros)
 • The playful attitude in games and in social interaction (Juho Karvinen)
 • Control: Digital gaming and everyday negotiations in family context (Juho Karvinen)
 • Play, performance and negotiating the rules: Social construction of judgements in football (Juho Karvinen)
 • The emergence of professional digital gaming (Juho Karvinen)
 • Game developmental roles / Role of a game designer (Annakaisa Kultima)
 • Case of Zynga as an outsider for the games industry (Annakaisa Kultima)
 • Valve and "cabal process" (Annakaisa Kultima)
 • Transformations in game development (Annakaisa Kultima)
 • Supercell company philosophy (Annakaisa Kultima)
 • Chinese game industry (Annakaisa Kultima) Gamification (in whatever context) (Juho Hamari)
 • Persuasive technologies (Juho Hamari)
 • Games with a purpose (GWAP) (Juho Hamari)
 • Peliliiketoiminta (Juho Hamari)
 • Quantified self (Juho Hamari)
 • eSports (Juho Hamari)
 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 23.6.2014 10.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti