Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: itis61 graduseminaari 10 op:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Graduaiheita: Kalervo Järvelin

  • Historiallisen sanomalehtikokoelman hakuongelmat - skannattu ja merkkitunnistettu (OCR) aineisto, testikokoelma valmiina.
  • Informaatiotutkimuksen itseanalyysi (KJ). Informaatiotutkimuksen itseanalyysi keskeisten tieteellisten aikakauslehtien artikkeleiden perusteella. Tutkimus perustuu sisällönanalyysiin ja sisältöluokitus ym. Menetelmäohjeet ovat valmiina (tosin vähän päivitettävää). Aineistoina vuosien 1995 ja 2005 artikkelit. Vastaavat analyysit on tehty gradu- ja tutkimusprojekteina vuosille 1965, 1975 ja 1985. Niitä koskeva yhteenveto, jota voi katsoa mallia, on julkaistu seuraavasti: Järvelin, K. & Vakkari, P. (1993).  The Evolution of Library and Information Science 1965-85: A Content Analysis of Journal Articles. Information Processing & Management 29(1): 129-144.
  • Informatiotutkimuksen viiteanalyysi (KJ). Informaatiotutkimuksen pohjoismaisten laitosten viiteanalyysi - Web-of-Science, Scopus ja / tai Google Scholar lähteinä. Kartoitetaan laitosten tutkijat 2000 – ja heidän julkaisunsa sekä niiden saamat viittaukset. Analysoidaan viittausten muutoksia yli vuosien kokonaisuutena sekä julkaisujen aiheiden ja julkaisufoorumien nojalla.
  • SIS-yksikön viiteanalyysi (KJ). SIS-yksikön oppiaineiden viiteanalyysi - Web-of-Science, Scopus ja / tai Google Scholar lähteinä. Kartoitetaan SIS:n tutkijat 2011 – ja heidän julkaisunsa sekä niiden saamat viittaukset. Analysoidaan viittausten muutoksia yli vuosien kokonaisuutena sekä julkaisujen aiheiden ja julkaisufoorumien nojalla. Hankkeeseen voidaan liittää verrokkien (sisaryksiköiden) viiteanalyysi. Hankkeeseen voidaan saada rahoitusta, ainakin esim. ISI -tietokantojen maksullisiin palveluihin.
  • Käännösten louhinta kieltenvälisessä tiedonhaussa (KJ). Hakusanojen käännöksiä voidaan louhia alustavan hakutuloksen alkupään dokumenteista. Mallia tarjoavat: Udupa, R., Saravanan, K., Bakalov, A., Bhole, A.: "They Are Out There, If You Know Where to Look": Mining Transliterations of OOV Query Terms for Cross-Language Information Retrieval. In: 31th European Conference on IR Research, ECIR (2009). Louhintaa voisi verrata muihin menetelmiin, kuten s-grammit ja transliterointisäännöt, joita on kehitetty SISin puitteissa.
  • Suomenkielinen uutisdokumenttien suodatus - vaatimukset ja menetelmät (profiiliperustainen vs. treenausperustainen) (KJ)
  • Sessioiden simulointi ja tuloksellisuus tiedonhaussa - tarkastellaan simuloitujen hakusessioiden (ja niiden sis. hakujen) tuloksellisuutta ja sen vaihtelua eri tilanteissa (KJ)
  • Tekstin tiivistäminen - dokumenttiperusteinen ja kyselyperusteinen tiivistys (KJ)
  • Samasta aiheesta eri paradigmoista (näkökannoilta) tehtävän tiedonhaun termivalinnat ja löydettyjen dokumenttien relevanssiarviot (KJ)
  • Kyselyn muotoilun vaihtelu hakijoiden kesken vuorovaikuuteisessa haussa (KJ)
 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 25.8.2015 16.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti