Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: itis61 graduseminaari 10 op:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Graduaiheita: Reijo Savolainen (seuraava seminaari alkaa syyskuussa 2012)

 • Suomen Kirjastoseuran keskustelupalstan (http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/lehti/keskustelu) sisällönanalyysi (RS)
 • Kirjastolehden, Signumin ja Tietopalvelu -lehden artikkeleiden vertaileva sisällönanalyysi  (RS)
 • Toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja mittaaminen erityyppisissä kirjastoissa (RS)
 • Yleisten kirjastojen alueelliset yhteistyöhankkeet: mahdollisuudet ja ongelmat (RS)
 • Tilaaja -tuottaja -mallin käyttöönotto ja mallista saadut kokemukset yleisisissä kirjastoissa (tapaustutkimuksia eri kirjastoista) (RS)
 • Yleisten/ tieteellisten kirjaston tietopalvelujen luonne (nykyiset käytännöt, tietopalvelujen hyödyntämisen tavat, asiakkaat, palvelujen kehittämistarpeet) (RS)
 • Mitä yleisten kirjastojen vaikuttavuus voisi tarkoittaa? (PV)
 • Yliopisto-opettajien tiedontarpeet ja tiedonhankinta (RS)
 • Tiedon jakaminen (information sharing) tutkijayhteisössä (RS)
 • Rutiinien ja tottumusten merkitys tiedonhankinnassa (RS)
 • Informaatiotulva: miten informaatiotulva koetaan, miten sitä hallitaan? Empiirisiä tutkimuksia (esim. työtehtävien tai päätoimisen opiskelun kontekstissa) (RS)
 • Tutkijoiden "invisible collegen" merkitys tiedonhankinnassa ja tiedonjakamisessa (RS)
 • Henkilökohtainen tiedonhallinta (Personal information management): tapaustutkimuksia työtehtävien, opiskelun ja harrastutoiminnan konteksteissa (RS)
 • Tiedonkäyttö: miten hankittua tietoa hyödynnetään esim. työtehtävien tai harrastusten yhteydessä (RS)
 • Ulkoisen toimintaympäristön seurannan (environmental scanning) luonne ja merkitys yritysjohtajan tiedonhankinnassa (RS)
 • Tiedonlähteiden valintaperusteet ja tiedonlähdehorisontit (tapaustutkimuksia: työtehtävät/ eri ammattiryhmät, eri asioita harrastavat henkilöt ja ryhmät, jne.) (RS)
 • Ammatillisen tiedon hankinnan ongelmat ja esteet eri organisaatioissa, työryhmissä, jne.  (RS)
 • Kirjastonhoitajien ja tutkijoiden käsitykset yliopistokirjaston kokoelmien ja palvelujen roolista tutkijan tiedonhankinnassa (vertaileva analyysi) (RS)
 • Yliopistokirjaston/ korkeakoulukirjaston kokoelmien ja palvelujen rooli korkeakouluopiskelijan (esim. graduntekijän) tiedonhankinnassa (RS)
 • Yhteistoiminnallinen tiedonhankinta ja tiedonkäyttö (miten esim. tutkimustyöryhmä tai yrityksen "tiimi" hankkii ja käyttää yhdessä tietoa, työnjako, jne.) (RS)
 • Ilmastonmuutoksesta huolestuneiden henkilöiden/ kansalaisryhmien tiedontarpeet ja tiedonhankinta (RS)
 • Kuluttajien tiedontarpeet ja tiedonhankinta (tapaustutkimuksia,  esim. ulkomaanmatkaa tai uuden auton ostoa suunnittelevat kuluttajat) (RS)
 • "Informaatiomaaperän" (information ground) luonne ja merkitys arkielämän tiedonhankinnassa ja tiedonjakamisessa (tapaustutkimuksia, esim. opiskelijat) (RS)
 • Yhteiskunnan marginaaliryhmien (esim. asunnottomien henkilöiden) tiedontarpeet ja tiedonhankinta (RS)
 • Tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan luonne eri aihealueiden blogeissa (esim.  harrastukset, terveysaiheiset blogit, mm. diabetes, laihduttaminen) (RS)
 • Mikä motivoi blogien kirjoittamista? "Bloggaajien" tavoitteet (kyseeseen voi tulla myös eri aihepiirien bloggaajien vertailu) (RS)
 • Vuorovaikutuksen piirteet esim. eri aihealueiden blogeissa (blogin kirjoittajan ja lukijoiden vuorovaikutuksen luonne) (RS)
 • Internetin asynkronisten keskusteluryhmien ja blogien vertaileva tutkimus (esim. tiedonhankinnan ja tiedon jakamisen piirteet, vuorovaikutuksen luonne, jne.) (RS)
 •  
  Ylläpito: iti-studies@uta.fi
  Muutettu: 29.5.2012 13.19 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti