Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: itis61 graduseminaari 10 op:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Graduaiheita: Tiedon organisointi

Uusia

 • tägitys: millaisia tägityksen ohjeita annetaan käyttäjien sisällöntuotantoon perustuvissa palveluissa (esim YouTube); ohjeiden analyysi ja tägitystä koskevien keskustelujen tarkastelu
 • tägitys: aktiivisten sisällöntuottajien tägityskäytännöt ja –filosofia (esim. haastattelututkimus ja esimerkkiotoksen analyysiä; Instagram, YouTube -sisällöntuottajat)
 • suosittelujärjestelmien toimivuus uuden aineiston löytymisessä (esim. verkkokirjakaupat, LibraryThing, Spotify, YouTube...) (ks. esim. Gemmis, M et al (2015): The serendipity problem in recommender systems, Information Processing & Management 51: 695-717)
 • Dokumenttitutkimus (document studies): tutkimusalan kehitys ja tutkimusintressit (kirjallisuuskatsaus ja analyysi esim. Document Academy -konferenssien aiheista)
 • Pelien dokumentaatio ja säilytys
 • Rajapinta (boundary object) -käsitteen historia ja leviäminen (laadullinen bibliometriikka)(vrt. Forsman, Maria, väitöskirja sosiaalinen pääoma -käsitteestä)

 

Vanhat

 • Henkilökohtainen tiedonhallinta (ST)
  Kotikirjastot
  Kodin dokumentit: arkistointi- ja organisointikäytännöt (ST)
  Kirjallisuus: Tiedonhallinnan ja tiedon organisoinnin tutkimusalue. Kirjallisuus: S32 Henkilökohtainen tietohallinto. 
  Tausta: Mitä kodin informaatio on? Millaisia informaatiokokoelmia siitä muodostuu? Miten sitä säilytetään? Miten informaatiota valitaan säilytettäväksi? Miten säilytettäväksi valittu informaatio organisoidaan? Arkipäivän tärkeän informaation säilyttämistä ja organisointia ei juuri ole tutkittu. Sen merkitys on kuitenkin suuri ajatellen arjen sujuvuutta. Tutkimus auttaa ymmärtämään tätä perustavaa toimintaa sekä kehittämään järjestelmiä tukemaan paremmin henkilökohtaista/kotitalouksien tiedonhallintaa.
  Kirjallisuutta: Kalms, Bryan: Household information practices. Information Research.
 • Kirjojen keräilyharrastus (ST)
  Teoriatausta: Stebbins, Robert: Serious leisure -teoria; Hartel, Jenna (artikkeli Knowledge Organization -lehdessä sekä Theories of Information Behavior -kirjassa, Hartelin väitöskirja)
  Taustaa: Harrastuksiin liiittyviä informaatiokäytäntöjö on tutkittu varsin vähän. Aihetta kannattaa painottaa enemmän asiantuntijatiedon ja osaamisen muotoutumiseen ja jakamiseen eli (sosiaalisiin) tietokäytäntöihin harrastuskonteksteissa kuin tiedontarpeisiin tai -hankintaan (=informaatioaukkoihin, tiedonlähteisiin).
  Metodi: Kuvaileva tapaustutkimus (haastattelut, opastetut kierrokset, visuaaliset menetelmät).
 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 27.8.2015 10.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti