Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: itis61 graduseminaari 10 op:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Graduaiheita: Tiedonhaku

Tekstitiedonhaku

  • Suomen kielen stemmerin testaus tiedonhaussa. Kimmo Kettusen kehittämsätä stemmeristä on pari versiota: toinen perusversio, toinen pyrkii hajottamaan yhdyssanoja, jos siellä on yhdysmerkki (-) mukana. (KJ)
  • Suomen kielen perusmuotoistajan 'Omorfi' testaus tiedonhaussa. Omorfi löytyy: http://www.ling.helsinki.fi/kieliteknologia/tutkimus/omor/ (KJ)
  • Kansalliskirjaston digitoitujen lehtien verkkokokoelma. Kokoelma osoitteessa:  http://digi.kansalliskirjasto.fi/  Voisi tutkia verkkohakuja, lokitiedostoja, kokoelmaa n kokoelma tutkijan/kansalaisen tiedon lähteenä, ... (KJ)
  • Avainsanaston muodostaminen organisaation sisäisen tiedonhaun tueksi. Millaisia asioita tulee huomioida organisaation sisäisen avainsanaston luomisessa? Millaiset periaatteet sopisivat ohjaamaan Tampereen yliopiston intran avainsanaston  luomista? Työn osana voi olla myös avainsanaston luominen, josta graduntekijälle voidaan maksaa harjoittelukorvausta vastaava palkkio.
  • Suomenkielinen uutisdokumenttien suodatus - vaatimukset ja menetelmät (profiiliperustainen vs. treenausperustainen). Aihepiiri valittavissa. (KJ)
  • Käännösten louhinta kieltenvälisessä tiedonhaussa (KJ). Hakusanojen käännöksiä voidaan louhia alustavan hakutuloksen alkupään dokumenteista. Mallia tarjoavat: Udupa, R., Saravanan, K., Bakalov, A., Bhole, A.: "They Are Out There, If You Know Where to Look": Mining Transliterations of OOV Query Terms for Cross-Language Information Retrieval. In: 31th European Conference on IR Research, ECIR (2009). Louhintaa voisi verrata muihin menetelmiin, kuten s-grammit ja transliterointisäännöt, joita on kehitetty SISin puitteissa.
  • Sessioiden simulointi ja tuloksellisuus tiedonhaussa (KJ). - tarkastellaan simuloitujen hakusessioiden (ja niiden sis. hakujen) tuloksellisuutta ja sen vaihtelua eri tilanteissa (KJ)
  • Tekstin tiivistäminen - dokumenttiperusteinen ja kyselyperusteinen tiivistys (KJ)
  • Ranskankielen morfologia ja dokumenttien indeksointi – ongelmat, vaatimukset, tietokannan pystyttäminen ja testikyselyjen suunnittelu (CLEF-aineistot) (vastaavasti italian-, espanjan-, hollannin-, venäjän- tai kreikankielien morfologiasta). (KJ)

Web-tiedonhaku

  •  
 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 25.8.2015 16.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti