Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: itis61 graduseminaari 10 op:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Graduaiheita: Tiedontarpeet ja hankinta, vuorovaikutteinen tiedonhaku

 • Henkilökohtainen tiedonhallinta. Tapaustutkimus jotakin esim. ammattiryhmää edustavien henkilökohtaisesta tiedonhallinnasta. Tiedonhallinta kokonaisuutena ja tarkasteltuna työtehtävittäin (JK).  Harrastuksiin liittyvä henkilökohtaisen tiedon hallinta  (RS)
 • Peruskoulun yläasteen opiskelijoiden ja lukiolaisten tiedontarpeet ja tiedonhankinta (RS)
 • Yliopisto-opettajien tiedontarpeet ja tiedonhankinta (RS)
 • Tutkijoiden tiedonhankinnan ja tiedon jakamisen käytännöt (RS)
 • Tiedon jakaminen (information sharing) tutkijayhteisössä (RS)
 • Informaation ylikuorma: miten informaatiotulva koetaan, miten sitä hallitaan? Empiirisiä tutkimuksia (esim. työtehtävien tai päätoimisen opiskelun kontekstissa) (RS)
 • Tiedonlähteiden valintaperusteet ja tiedonlähdehorisontit (tapaustutkimuksia: työtehtävät/ eri ammattiryhmät, eri asioita harrastavat henkilöt ja ryhmät, jne.) (RS)
 • Ammatillisen tiedon hankinnan ongelmat ja esteet eri organisaatioissa, työryhmissä, jne.  (RS)
 • Tiedonkäyttö: miten hankittua tietoa hyödynnetään esim. työtehtävien, päätoimisen opiskelun tai harrastusten yhteydessä (RS)
 • Kirjastonhoitajien ja tutkijoiden käsitykset yliopistokirjaston kokoelmien ja palvelujen roolista tutkijan tiedonhankinnassa (vertaileva analyysi) (RS)
 • Yliopistokirjaston/ korkeakoulukirjaston kokoelmien ja palvelujen rooli korkeakouluopiskelijan (esim. graduntekijän) tiedonhankinnassa (RS)
 • Yhteistoiminnallinen tiedonhankinta ja tiedonkäyttö (miten esim. tutkimustyöryhmä tai yrityksen "tiimi" hankkii ja käyttää yhdessä tietoa, työnjako, jne.) (RS)
 • Kuluttajien tiedontarpeet ja tiedonhankinta (tapaustutkimuksia,  esim. ulkomaanmatkaa tai uuden auton ostoa suunnittelevat kuluttajat) (RS)
 • ”Informaatiomaaperän” (information ground) luonne ja merkitys arkielämän tiedonhankinnassa ja tiedonjakamisessa (tapaustutkimuksia, esim. opiskelijat) (RS)
 • Yhteiskunnan marginaaliryhmien (esim. asunnottomien henkilöiden) tiedontarpeet ja tiedonhankinta (RS)
 • Tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan luonne eri aihealueiden blogeissa (esim.  harrastukset, terveysaiheiset blogit, mm. diabetes, laihduttaminen) (RS)
 • Sosiaalisen median kysymys- ja vastaus (Question & Answer) -palvelujen hyödyntäminen tiedonhankinnassa ja tiedon jakamisessa (esim. Yahoo! Answers, Tripadvisor) (RS)
 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 25.8.2015 8.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti