Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: itis61 graduseminaari 10 op:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Graduaiheita: Tieteellinen kommunikaatio ja tutkimuksen analyysi

 • Informatiotutkimuksen viiteanalyysi (KJ). Informaatiotutkimuksen pohjoismaisten laitosten viiteanalyysi - Web-of-Science, Scopus ja / tai Google Scholar lähteinä. Kartoitetaan laitosten tutkijat 2000 – ja heidän julkaisunsa sekä niiden saamat viittaukset. Analysoidaan viittausten muutoksia yli vuosien kokonaisuutena sekä julkaisujen aiheiden ja julkaisufoorumien nojalla.
 • SIS-yksikön viiteanalyysi (KJ). SIS-yksikön oppiaineiden viiteanalyysi - Web-of-Science, Scopus ja / tai Google Scholar lähteinä. Kartoitetaan SIS:n tutkijat 2011 – ja heidän julkaisunsa sekä niiden saamat viittaukset. Analysoidaan viittausten muutoksia yli vuosien kokonaisuutena sekä julkaisujen aiheiden ja julkaisufoorumien nojalla. Hankkeeseen voidaan liittää verrokkien (sisaryksiköiden) viiteanalyysi. Hankkeeseen voidaan saada rahoitusta, ainakin harjoittelupaikka 3 kk ja esim. ISI -tietokantojen maksullisten palvelujen kustannukset.

 • E-aineistojen käyttö ja tieteellisen kirjallisuuden lukeminen: tutkimusalojen välisten erojen tarkastelu. (ST)
 • Akateemisten tutkijoiden blogit (ST)
  - mahdollista tarkastella monesta näkökulmasta, esim. tieteenalaerot, erityyppiset blogigenret, miksi tutkijat bloggaavat, blogien sisällönanalyysi tms.
  - taustakirjallisuutta: esim. Fry & Talja:, Journal of Information Science -artikkeli
 • Viittaamisen käytännöt x -tieteenalalla (ST)
  - mahdollisia analyysinäkökulmia: ajalliset muutokset, viittaukset kirjoihin vs. artikkeleihin, viitattujen teosten ikä, eniten viitatut tekijät/teokset, viitattujen sukupuolijakauma, jne.
  ks. Mari Soivaaran gradu Sosiologian -lehden viitteistä; Mählck, Paula (2001) Mapping gender differences in scientific careers in social and bibliometric space. Science, Technology & Human Values 26(2), 167-190.
 • TAMKin kirjasto ehdottaa kirjaston vaikuttavuuden arviointia. Ehdotetaan, että arviointi pohjautuisi siihen, miten TAMKista valmistuvien opiskelijoiden opinnäytteiden lähdeluetteloissa on TAMKin kirjaston tarjoamia aineistoja. (lisätietoja taina.peltonen@tamk.fi / JK)
 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 26.8.2016 11.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti