Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op

Yhteisten opintojen opintojakso.

Vastaava kurssi (2008-2010): HYPEX1 Verkkojulkaisemisen perusteet 4 op 

Vastaava kurssi (2012-2012): ITIMY2 Verkkojulkaisemisen perusteet 4 op

Opettajana: Andras Varga, andras.varga at uta.fi


Kurssin aikataulut:

Kurssia on mahdollista suorittaa syksyllä 1. periodissa tai keväällä periodissa 3. Kurssilla on 14t luento-opetusta, 21t pienryhmäopetusta (kaksi erillistä ryhmää). Pienrymäopetuksen vaihtoehtona on myös itsenäinen työskentely verkkoryhmässä. Lisäksi kurssisuorituksen osana on erillisten verkkotehtäviän tekeminen omalla ajalla.

Luentokertoja 7 kpl
Harjoituskertoja 7 kpl, kahdessa harjoitusryhmässä, verkkoharjoitusryhmä seuraa viikoittain ilmestyvät harjoitusmateriaalit itsenäisesti

Periodi 1https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=36290

Periodi 3 - https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=36292

HUOM! Ensimmäisillä harjoituskerroilla kerätään ryhmiin osallistujien nimet, eli olkaa paikalla tai ilmoittakaa ajoissa ennen harjoitusta poissaolosta, mikäli haluatte pitää harjoitusryhmäpaikkanne. Osallistumisen peruutus on tehtävä mahdollisimman nopeasti, niin harjoitusryhmiin jonottajille voidaan tarjota paikkaa. Jos et osallistukaan kurssille ollenkaan tai olet keskeyttänyt kurssia, muista ilmoittaa opettajalle peruutuksesta s-postitse (kurssi merkitään hylätyksi ilman peruutusta).

Vapautuneista harjoitusryhmäpaikoista kannattaa ITSE aktiivisesti kysyä opettajalta ja niistä myös pyritään ilmoittamaan luennoilla. Kurssin aikana on mahdollista myös vaihtaa harjoitusryhmää, muista kysyä ensin!


Kurssin teemat 

Verkkoympäristö ja verkkoresurssit

Verkkosivut ja HTML-kieli

CSS verkkosivun ulkoasun tyylikieli

Verkkokuvat ja muut verkkomediat

WordPress julkaisualustan perusteet  


Kurssin materiaalit ja tehtävät Moodlessa

Kurssille hyväksytyt opiskelijat lisätään automaattisesti kurssin Moodle-alueelle (tai tarvittaessa opettajan toimesta).

periodi 1 - 

periodi 3 - 


Hyödylliset työkalulinkit:


Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen tapahtuu osallistumalla luennoille ja lähiopetukseen harjoitusryhmissä (tai itsenäisesti verkkoharjoitusten kautta), SEKÄ suorittamalla erilliset tehtävät Moodlessa ja tenttimällä kurssin lopussa.

Kurssitentti (tentti alkaa aina tasalta)

Tentistä ilmoitetaan kurssin Moodle sivuilla!

Kurssin opetuksen päädyttyä järjestetään kurssitentti. Tentti perustuu luennoilla ja harjoituksissa opittuihin kurssisisältöihin ja on muodoltaan paperitentti. Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen jos olet osallistunut harjoituksiin Moodlessa, muissa tapauksessa esim. uusintatenttiin ilmoittautuminen tapahtuu aina sähköpostitse andras.varga@uta.fi.

Tentissä keskitytään luennoilla esitettyihin verkkojulkaisun peruslähtökohtiin. Esimerkiksi miten asiat toimivat verkkoympäristössä, mikä rooli selaimilla, verkkosivuilla sekä verkkostandardeilla on? Miten HTML ja CSS määrittävät verkkosivuja ja miten niiden yhteistyö toteutetaan. Hyvää myös muistaa HTML ja CSS syntaksien peruslähtökohdat ja toimintamekanismit, hierarkkiset rakenteet ja vaikutusmekanismit. Mediaresurssien (esim. kuvat) ja mediaympäristön rooli ja näiden tärkeät ominaisuudet verkkojulkaisun kannalta. Tähän tyyliin… Koodia ei tarvitse itse tuottaa. Jokaisesta aihealueesta ja kokonaisuudesta tulee kysymyksiä. Lisätietoja Moodlessa.

Kurssin sisältöön ja suorittamiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä:
Andras Varga - andras.varga@uta.fi

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 26.7.2017 16.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti