Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Research Seminar of Interactive Media and Game Studies

Interaktiivisen median ja pelitutkimuksen tutkimusseminaari (MÄYRÄ & SOTAMAA)

HUOM, NOTE: new web page here: https://coursepages.uta.fi/coms-0001/

An open research seminar into game and interactive media studies, run by Frans Mäyrä and Olli Sotamaa, focused on presentations and discussions of the participants' ongoing PhD thesis works as well as other research papers that are related to interactive media and games. Every PhD student is expected to present at least one paper (or e.g. research plan update) per academic year in the seminar, plus act as a prepared commentator for other two papers. Related to researcher training, the seminar will also involve discussions of journals, conferences and book publications that are notable or interesting for the research area. If you want to join the seminar, please contact either Frans Mäyrä or Olli Sotamaa by email (first.lastname {at} staff.uta.fi). The seminar is based on participant's draft papers that are distributed with the seminar mailing list one week before the seminar as PDF files. Paper recommended max. length: 10-15 pages (line spacing 1,5 or double spacing)

Schedule, Spring 2018 / Kevätkauden 2018 aikataulu (alustava):

Room / kokoontumispaikka: Pinni B2085 (TRIM/Pinni B, 2nd floor seminar room next to OASIS)

Time / aika: at Thursdays 4-6 pm (16:00-18:00 - might also end earlier)

  • 18/1: Mikko Meriläinen
  • 1/2: Jonne Arjoranta (book chapter draft)
  • 15/2
  • 1/3 Matias Karekallas 
  • 15/3
  • (NO: 29/3)
  • 12/4
  • 26/4
  • (NO: 10/5)
  • 24/5

In Finnish/suomeksi: Interaktiivisen median ja pelitutkimuksen tutkimusseminaarissa käsitellään interaktiiviseen mediaan ja peleihin liittyviä väitös- ja pro gradu-tutkimuksia sekä tarvittaessa muita alueen tutkimustekstejä, esimerkiksi artikkelikäsikirjoituksia. Tutkimusseminaarissa käsitellään myös keskeisiä alueen tieteellisiä aikakausjulkaisuja, konferensseja, kirjauutuuksia sekä muita julkaisemisen ja tutkijakoulutuksen kannalta olennaisia asioita. Mahdollisesta opintojaksosuorituksesta on neuvoteltava erikseen. Halukkaita alustajia ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan järjestäjälle.

Työskentelytapana on työseminaari, eli osallistujat lukevat ja kommentoivat työversioita toistensa teksteistä. Käsiteltävien tekstien toivottu ylämitta on n 10-15 liuskaa (rivivälillä 1,5-2). Tekstit jaetaan etukäteen osallistujille tutustuttaviksi PDF-liitetiedostoina seminaarin postilistan kautta.

Listalle ja seminaariin voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia (Frans.Mayra tai Olli.Sotamaa [at]staff.uta.fi). Ilmoittautujia pyydetään ilmoittamaan seminaarin vetäjille työotsikko ja yksi tai useampia toiveita päivämääriksi jolloin haluaa esitellä omaa työtään.

Seminaarikokoontumiset ovat vähintään kerran kuukaudessa, alustavasti oheisen aikataulun mukaisesti. Lopullinen lukukauden aikataulu päivitetään seminaarin kuluessa seminaarin postilistalle ja tälle verkkosivulle.

Lisäinfomaatiota tarvittaessa / More information from Frans Mäyrä & Olli Sotamaa.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 28.2.2018 13.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti