Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: opiskelijaksi:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Kirjasto- ja informaatioalan opinnot

Kirjastolakia on uudistettu - uusi laki astui voimaan 1.1.2017

>> Uusi kirjastolaki

>> Lisätietoa lain valmistelusta OKM:n sivuilta.

Laissa sanotaan:

17 § Osaaminen ja johtaminen

Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan.

 

Kirjastoasetuksen kelpoisuusvaatimuksissa määritellään, että 70 prosentilla kunnallisissa kirjastoissa työskentelevistä tulee olla (1.7.2013 lähtien):

1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;
2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;
3) ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;
taikka
4) tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Tietoa alan koulutuksesta ja pätevyysvaatimuksista löytyy opetusministeriön sivulta.

Kirjasto- ja informaatioalan tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön lisäksi Oulun yliopistossa, Åbo Akademissa sekä Turun, Seinäjoen ja Oulun ammattikorkeakouluissa. Lisäksi avoimen yliopiston kautta on mahdollisuus suorittaa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopintoja verkko-opintoina ja aineopintoja monimuoto-opiskeluna.

Miten suorittaa vaadittavat 60 op Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti?

Jos haluat suorittaa vain nuo kirjasto- ja informaatioalan 60 op, avoin yliopisto on oikea paikka. Perusopinnot (25 op) alkavat kaksi kertaa vuodessa ja niiden suorittaminen kestää noin 1 1/2 vuotta. Opiskelijat perusopintoihin arvotaan hakijoiden kesken. Kun perusopinnot on suoritettu, voit hakea opiskelemaan kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuutta (35 op). Nämä opinnot kestävät 2 vuotta. Avoimen yliopiston kurssit ovat verkko- ja monimuoto-opetusta.

Voit toki hakea opiskelijaksi tutkinto-ohjelmaan yliopiston puolelle, mutta tavoitteena tulee silloin olla kandidaatin tai maisterin tutkinto. Tutkinto-ohjelman opetus on pääosin kontaktiopetusta.

Jos sinulla on opinto-oikeus jossain toisessa yliopistossa, voit suorittaa perusopinnot JOO-opintoina - aineopintojen tarjoamiseen JOO-opintoina meillä ei ole tällä hetkellä resursseja.

Opintojen luonne

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetus on tutkimukseen perustuvaa opetusta, jossa kirjasto- ja informaatioalan ilmiöitä tarkastellaan teoreettisista lähtökohdista käsin. Opetuksessa tarkastellaan mm. tiedon hakua, organisointia, välittämistä ja säilyttämistä, interaktiivista mediaa, informaatio- ja medialukutaitoa sekä kirjastojen toimintaa yhteiskunnassa. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet työskennellä kirjastoalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Työskentely kirjasto- ja informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 25.3.2019 15.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti