Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media valinnaisina opintoina

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille on tarjolla erilaisia informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksia, joita voi suorittaa tutkinnon valinnaisina opintoina.

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media valinnaisina opintoina Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille on suunniteltu erilaisia opintokokonaisuuksia, jotka antavat mahdollisuuden erikoistua jollekin informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median osa-alueista. Opiskelija suorittaa opinnot valitsemansa kokonaisuuden vaatimusten mukaisesti. Kirjastoasetuksen mukaista kelpoisuutta tavoitteleville opiskelijoille suositellaan kirjastotoimen opintokokonaisuutta.

Opiskelija voi suunnitella myös itselleen sisällöltään ja laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden ITI-kursseista - ei ole välttämätöntä suorittaa mitään alla olevista kokonaisuuksista. Alla olevista kokonaisuuksista saa opintorekisteriin kokonaismerkinnän kokonaisuuden nimellä. Jos suoritat kursseja oman valintasi mukaisesti, kokonaismerkintä on yleisempi, esim. "Informaatiotutkimuksen ja interatiivisen median perus- ja aineopintoja xx op".

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksia ovat:

1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op 
2. Tietokäytäntöjen opintokokonaisuus 25 op 
3. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintokokonaisuus 25 op
4. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus 60 op
5. Peli- ja Internet-asiantuntijan opintokokonaisuus, 60 op

 


HUOM! Päivitys opetusohjelmaan 1.2.2017

ITIS35 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri on nyt mahdollista ottaa mukaan osaksi Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuuteen, koska se sinne erinomaisesti sisällöltään sopii. Jakso lasketaan siis tähän kohtaan yhdeksi kurssiksi:

”4) Kirjasto- ja tietopalvelujen suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot 15 op
Suoritettava 3 opintojaksoa seuraavista:

ITIS21 Tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri, 5 op
ITIS22 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö, 5 op
ITIS23 Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriikka, 5 op
ITIS24 Kirjasto ja tietopalvelujen suunnittelu ja arviointi, 5 op
ITIS25 Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot, 10 op
ITIS35 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri, 5 op


Opintokokonaisuudet ennen 2015 valinnaiset opintonsa aloittaneille


Jos olet aloittanut infimin valinnaisten opintojen kokonaisuuden suorittamisen ennen syksyä 2015, voit suorittaa sen myös 2012-2015 opetussuunnitelman rakenteen mukaisesti. Opetustarjonta on kuitenkin 2015-2018 opetussuunnitelman mukaista, joten kokonaisuuksien suorittaminen vanhojen vaatimusten mukaisesti vaatii hieman soveltamista. Tarkemmat ohjeet vanhojen kokonaisuuksien täydentämiseen julkaistaan syksyllä 2015.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op
Asiakirjahallinnan opintokokonaisuus 25 op
Tietohallinnon opintokokonaisuus 60 op
Tietopalvelun opintokokonaisuus 60 op
Interaktiivisen median opintokokonaisuus 60 op
Kirjastotoimen opintokokonaisuus 60 op - Katso kuinka täydentää opintokokonaisuus 2015-2018 opintojaksoilla

Opintokokonaisuudet ennen syksyä 2012 sivuaineopintonsa aloittaneille

Opintokokonaisuudet täytyy suorittaa 2012-2015 tai 2015-2018 opetussuunnitelman mukaisesti.

Muut valinnaiset opinnot

Opiskelija voi myös valita opintojaksot informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintotarjonnasta itsenäisesti. Tällöin opinnoista saa kokonaismerkinnän "Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoja xx op" (mikäli opintoja on suoritettu vähintään 15 op).

Hypermedian ja informaatiotutkimuksen sivuainekokonaisuudet

Siirtymäaika informaatiotutkimuksen ja hypermedian sivuainekokonaisuuksien suorittamiselle päättyi 31.7.2012. Kokonaismerkinnän informaatiotutkimuksen ja/tai hypermedian sivuainekokonaisuuksista voi pyytää myöhemminkin, mutta kaikkien sivuainekokonaisuuden opintojen tulee olla suoritettu 31.7.2012 mennessä, jotta kokonaismerkintä voidaan antaa informaatiotutkimuksen ja/tai hypermedian nimellä.

HUOM: Hypermedian opintokokonaisuuksia ei voi täydentää enää 31.7.2012 jälkeen eikä hypermedian kursseja voi sisällyttää informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksiin.

Jos sinulla on informaatiotutkimuksen tai hypermedian sivuainekokonaisuus vielä kesken, ota yhteyttä tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin infim-studies@sis.uta.fi.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuudet JOO-opiskelijoille

Syksystä 2011 lähtien opinto-oikeuksia JOO-opintoihin on voitu myöntää opetusresurssien rajallisuuden takia vain informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopintokokonaisuuteen 25 op.

Ylimääräiset opiskelijat

Opetusresurssien rajallisuuden takia informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ei ota lainkaan ylimääräisiä opiskelijoita kevään 2015 erillisvalinnassa.

 

 
Ylläpito: iti-studies@uta.fi
Muutettu: 7.2.2017 15.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti