Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: vanhat oppiainesivut: matematiikka ja tilastotiede: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MATES17 Joukko-oppi

MATES17 Joukko-oppi, syksy 2011

Luennot ja harjoitukset

Luennot

ti   14–16  A3  päätalo
to  12–14  A3  päätalo

Harjoitukset

1. ryhmä  ti  10–12  C7    päätalo   HUOM: Viikosta 45 alkaen (7.–11.11.) ryhmää 1 ei enää pidetä!
2. ryhmä  to 10–12  A31  päätalo   HUOM: Viimeinen harjoitus ke 14.12. klo 10–12, A31 päätalo.

Ensimmäinen luento on tiistaina 6.9. ja ensimmäiset harjoitukset  13.9. ja 15.9. Viimeinen luento on tiistaina 13.12. ja viimeiset harjoitukset ovat poikkeuksellisesti keskiviikkona 14.12. klo 10–12 päätalon luentosalissa A31.

HUOM: Viikolla 42 (17–21.10) ei ole luentoja eikä harjoituksia. Harjoitusryhmä 1 on poikkeukselliseti salissa Pinni A3111 tiistaina 4.10. ja 11.10.

Luennoija:  Lauri Hella (lauri.hella[ät]uta.fi), tavattavissa luentojen yhteydessä sekä vastaanotolla  (ma 14–15).

Harjoituksia ohjaa Antti Kuusisto (antti.j.kuusisto[ät]uta.fi).

Joukko-opin suoritusvaihtoehdot

Joukko-opista voi suorittaa joko aineopintokurssin, jonka laajuus on 5 op, tai syventävän kurssin, jonka laajuus on 10 op.

Aineopintokurssi

Aineopintokurssi käsittää luentojen 6 ensimmäistä viikkoa sekä ensimmäiset 6 harjoitusta. Aineopintokurssin voi suorittaa osallistumalla ensimmäiseen välikokeeseen ja harjoituksiin. Välikokeesta saa 0–24 pistettä. Harjoitustehtävien suorittamisesta saa pisteitä seuraavan taulukon mukaan:

    0–6   0 p       7–11   1 p       12–16   2 p       17–21   3 p       22–26   4 p       27–31   5 p       31–42   6 p

Nämä pisteet eivät ole lisäpisteitä, vaan niillä voi korvata yhden välikokeessa mahdollisesti epäonnistuneen tehtävän pisteet. Läpipääsyyn vaaditaan n. 12 pistettä.

Syventävä kurssi

Syventävä kurssi muodostuu koko syksyn luennoista, ja se suoritetaan kahdella välikokeella. Välikokeista voi saada yhteensä 2x24 = 48 pistettä. Myös syventävällä osuudella tehdyistä harjoitustehtävistä annetaan pisteitä ylläolevan taulukon mukaisesti; molemmissa välikokeissa voi korvata yhden epäonnistuneen tehtävän vastaavan kurssin osan harjoituspisteillä. Läpipääsyyn vaaditaan n. 24 pistettä.

Syventävän kurssin suoritus edellyttää lisäksi, että toisesta välikokeesta saa vähintään 8 pistettä (harjoituskompensaatiopisteet saa ottaa tässä huomioon).

Aineopintokurssin täydentäminen

Joukko-opin aineopintokurssin voi täydentää syventäväksi kurssiksi myös syksyn 2011 jälkeen osallistumalla loppukokeeseen. Mahdollisuuksia tällaiseen täydentämiseen järjestetään ainakin vuoden 2012 keväällä, mutta täydennyksestä voi sopia myöhemminkin luennoijan kanssa.

Jos on suorittanut aineopintokurssin joskus aikaisemmin, suorituksen voi täydentää syventäväksi kurssiksi osallistumalla toiseen välikokeeseen; kurssille pitää kuitenkin osallistua jo viidennestä viikosta ja harjoituksesta 5 alkaen, sillä kurssin sisältö on hieman muuttunut edellisen luentokerran jälkeen.

Välikoeajat ja -paikat

1. välikoe:    maanantai 31.10.  klo 16–18   D11   päätalo
2. välikoe:    torstai       15.12.  klo 12–14   A3  päätalo

HUOM: 1. välikokeen voi uusia  torstaina 8.12.  klo 16-20  D10a+b  päätalo; uusintakokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Kurssin sisältö

Kurssilla käydään läpi joukko-opin perusasioita joukko-opin tavallisen aksiomatisoinnin (ZFC) pohjalta. Pohjatiedoksi riittävät kurssilla Diskreetti matematiikka esitellyt joukko-opin ja logiikan alkeet, joskin kurssin loppuosassa laajemmat logiikan tiedot ovat hyödyksi. Aineopintokurssin suorittamista voi suositella 2. tai 3. vuoden opiskelijalle; syventävälle kurssille osallistuminen edellyttää esitietojen lisäksi riittävää matemaattista kypsyyttä.

Kurssin aineopinto-osassa tutustutaan joukko-opin aksioomien lisäksi luonnollisten lukujen joukko-opillista määritelmää ja kardinaaliluvun käsitettä. Kurssin syventävän osuuden keskeisiä uusia asioita ovat ordinaalit ja kardinaalit ja niiden laskutoimitukset, sekä transfiniittinen induktio ja rekursio.

Luennot pohjautuvat suureksi osaksi oppikirjaan

Herbert B. Enderton: Elements of Set Theory, Academic Press, 1977.

Kurssilla on myös suomenkielinen luentomoniste.

Viikkoharjoitustehtävät

Tehtävät (pdf-tiedostot) tulevat tähän edellisen viikon tiistaina. Tehtävät ovat enimmäkseen kurssin oppikirjasta Enderton: Elements of Set Theory.

    Harjoitus 1      Harjoitus 2      Harjoitus 3      Harjoitus 4      Harjoitus 5      Harjoitus 6     

    Harjoitus 7      Harjoitus 8      Harjoitus 9      Harjoitus 10    Harjoitus 11    Harjoitus 12    Harjoitus 13  

 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 14.12.2011 20.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti