Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt muuttuvat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma sijoittuu 1.1.2017 alkaen luonnontieteiden tiedekuntaan.

Koulutukseen sovelletaan entisen informaatiotieteiden yksikön opiskelun ohjeita ja opinto-opasta.


Ohjeita opintonsa ennen syksyä 2015 aloittaneille

Kaikki tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijat opiskelevat 1.8.2015 lähtien tutkinto-ohjelmapohjaisessa tutkinnossa.

Vanhat ohjesivut opintonsa ennen vuotta 2012 pääainekoulutuksessa aloittaneille matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille löytyvät arkistosivulta. Erityisesti siirtymistä koskeva sivu sisältää paljon hyödyllistä tietoa pääaineen opintojen osalta. Nämä aiemmat ohjeet ovat soveltuvin osin voimassa, epäselvissä asioissa kannattaa aina olla yhteydessä.

Alla olevat siirtymäperiaatteet on tarkoitettu opintonsa ennen syksyä 2015 aloittaneille opiskelijoille opintojen suunnittelun tueksi uudella opetussuunnitelmakaudella. Tämä sivu täydentää informaatiotieteiden yksikön ohjeita.

Yleiset siirtymäperiaatteet

  • Opetus järjestetään 1.8.2015 alkaen uuden opetussuunnitelman 2015-2018 mukaisesti.
  • Kaikki tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutukseen siirtyneet opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot lukuvuosien 2015–2018 opetussuunnitelman mukaan. Vanhan opetussuunnitelman mukaan kokonaan suoritetut ja niistä annetut kieliopintojen kokonaismerkinnät eivät kuitenkaan pääsääntöisesti vanhene ja ne lasketaan alkuperäisen laajuisina tutkintoon. Tarkemmat tiedot yksikön ja Kielikeskuksen ohjeissa.
  • Opiskelija, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2015 voi suorittaa tutkinnon halutessaan vanhaan opetussuunnitelmaan (opetussuunnitelma 2012-2015) vahvistetun tutkinnon rakenteen mukaisesti 31.7.2018 asti.

Muutokset matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opinnoissa

  • Keskeisimmät muutokset tutkintorakenteessa ja täydennysohjeet on koottu pdf-taulukkoon.
  • Vanhan (2012-2015) ja uuden (2015-2018) opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen vastaavuudet on julkaistu opetussuunnitelman lisäksi vastaavuustaulukossa.
  • Opetussuunnitelmien 2010-2012 ja 2012-2015 mukaisten opintojaksojen vastaavuudet on julkaistu opetussuunnitelman lisäksi vastaavuustaulukossa.

Tilastotieteen maisteriopinnot

Vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012-2015) mukainen Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman Tilastotieteen maisteriopinnot -maisterikoulutus päättyi 31.7.2015. Tilastotieteen maisteritason opetus järjestetään jatkossa osana uutta englanninkielistä Computational Big Data Analytics (CBDA) -maisteriohjelmaa.

Opintonsa ennen syksyä 2015 aloittaneet matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa filosofian maisterin tutkinnon vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012-2015) rakenteen mukaisesti suomenkielisissä tilastotieteen maisteriopinnoissa kahden lukuvuoden siirtymäkauden ajan eli 31.7.2017 asti. Sen jälkeen opiskelijalla on oikeus siirtyä opiskelemaan englanninkieliseen Computational Big Data Analytics- maisteriohjelmaan.

Neuvonta ja ohjaus

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 5.1.2017 15.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti