Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt muuttuvat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma sijoittuu 1.1.2017 alkaen luonnontieteiden tiedekuntaan.

Koulutukseen sovelletaan entisen informaatiotieteiden yksikön opiskelun ohjeita ja opinto-opasta.


Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelmassa (luonnontieteiden kandidaatin tutkinto) on neljä opintopolkua, joista opiskelija valitsee yhden:

  • matematiikan opintopolku,
  • matematiikan aineenopettajan opintopolku
  • tietotekniikan matematiikan opintopolku sekä
  • tilastotieteen opintopolku.

Opintopolkujen sisältö on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa. Tutkinto-ohjelman perusopinnot suoritetaan matematiikkaan tai tilastotieteeseen suuntautuen, jonka jälkeen jatketaan opintopolkukohtaisiin aineopintoihin. Opintopolut on suunniteltu johtamaan vastaaviin maisteriopintojen opintosuuntiin. Ks. myös siirtymäkaavio.

Opintopolku ja maisteriopintojen opintosuunta valitaan/täsmennetään toisen opiskeluvuoden keväällä. Opintosuunnan valinta tehdään yksikön ohjeiden mukaisesti.

Ennen syksyä 2012 aloittaneet

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma vastaa vanhemmissa opinto-oppaissa kuvattuja matematiikan kandidaattitutkintoa ja tilastotieteen kandidaattitutkintoa.

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 23.12.2016 10.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti