Sisältöön
tampereen yliopisto: informaatiotieteiden yksikkö: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi:
Informaatiotieteiden yksikköTampereen yliopistoInformaatiotieteiden yksikkö
LaTeX-kurssi

MiKTeX

MiKTeX on ilmainen LaTeX-ohjelmisto Microsoft Windows -käyttöjärjestelmille. Mac OS X:lle vastaavanlainen ohjelmisto on koottu MacTeX-pakettiin. Linux-käyttöjärjestelmissä LaTeX voi olla jo valmiiksi asennettuna tai sen pystyy asentamaan helposti pakettienhallinan kautta.

MiKTeXillä on kolme asennusvaihtoehtoa:

Basic (32-bittinen versio tai 64-bittinen versio)
Tämä sisältää vain välttämättömät osat. Kaikki muu ladataan Internetistä tarvittaessa myöhemmin. MiKTeXin uusimmissa versioissa on mahdollista asentaa uusia makropaketteja ja muita tarvittavia osia automaattisesti, kun LaTeX-dokumentti niitä edellyttää. Tosin tämä hidastaa LaTeXin käyttöä aluksi, kun puuttuvia makropaketteja ladataan ja asennetaan taustalla.
Complete (32-bittinen versio tai 64-bittinen versio)
Täydellinen asennus, johon kuuluvat mm. kaikki makropaketit ja fontit.
Portable (katso erilliset ohjeet)
Asennus siirrettävälle muistivälineelle kuten muistitikulle. Vastaa kooltaan vaihtoehtoa Basic.

Lataa ja suorita valitsemasi asennusohjelma ja noudata sen antamia ohjeita. Tarvittaessa voit lukea yksityiskohtaisemmat asennusohjeet. Huomaa, että vaihtoehtojen Basic ja Complete 64-bittiset versiot toimivat vain 64-bittisessä Windows-käyttöjärjestelmässä.

Asennusvaihtoehto Complete on kaksivaiheinen:

 1. Ladataan ja käynnistetään asennusohjelma MiKTeX 2.9 Net Installer (tai sen 64-bittinen versio) ja valitaan tässä vaihtoehto Download MiKTeX sekä asennusvaihtoehto Complete. Tällöin asennusohjelma lataa MiKTeXin osat kiintolevylle. Asennusohjelma suljetaan, kun lataus on valmis.
 2. Käynnistetään asennusohjelma uudelleen ja valitaan nyt vaihtoehto Install MiKTeX sekä sama asennusvaihtoehto Complete kuin edellä. Vasta tällöin MiKTeX varsinaisesti asentuu tietokoneelle.

TeXworks

TeXworks on LaTeX-käyttöön suunniteltu tekstieditori, joka sisältyy MiKTeX-ohjelmistoon. TeXworksin käyttöohjeet löytyvät ohjelman Help-valikon kohdasta ''A short manual for TeXworks''.

TeXworks käyttää oletusarvoisesti Unicode UTF-8 merkistökoodausta ja tulkitsee UTF-8-muotoisiksi kaikki tiedostot, joissa ei ole erikseen määritelty merkistökoodausta. Jos TeXworksilla avataan tällainen tiedosto, joka on kirjoitettu Latin 1 merkistökoodauksella, niin tiedoston ä- ja ö-kirjaimet eivät näy muokkausikkunassa oikein. Lisäksi, jos tiedosto tallennetaan tässä tilanteessa, nämä virheelliset kirjaimet tallentuvat tiedostoon pysyvästi (UTF-8-muodossa). Jos tiedosto halutaan säilyttää Latin 1 -muodossa, niin toimitaan seuraavalla tavalla:

 1. TeXworks: EncodingNapsautetaan hiirellä TeXworksin muokkausikkunan alareunassa olevalla tilarivillä olevaa merkistökoodauksen ilmaisinta (oletusarvoisesti UTF-8). Tämä avaa valikon kaikista käytettävissä olevista merkistökoodauksista.
 2. Valitaan listasta ISO-8859-1.
 3. Napsautetaan merkistökoodauksen ilmaisinta uudelleen, valitaan ''Reload using selected encoding'', ja vastataan avautuvaan varmistuskysymykseen ''Yes''. Tämän jälkeen ä- ja ö-kirjaimet näkyvät muokkausikkunassa oikein.
 4. Lisätään tiedoston alkuun rivi
  % !TEX encoding = IsoLatin
  
 5. Tallennetaan tiedosto.

Tämän jälkeen TeXworks tunnistaa tiedoston merkistökoodauksen oikein riippumatta siitä, mikä merkistökoodaus ohjelmassa kulloinkin on valittuna. Vastaavasti UTF-8-muotoisten tiedostojen alkuun kannattaa lisätä rivi

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

Lisäksi merkistökoodaus on ilmoitettava LaTeXille makropaketin inputenc optiolla:

\usepackage[utf8]{inputenc}

kun käytetään UTF-8 merkistökoodausta, ja

\usepackage[latin1]{inputenc}

kun käytetään Latin 1 merkistökoodausta.

ShareLaTeX

ShareLaTeX on verkkosovelluksena toteutettu LaTeX-ohjelmisto, jota voi käyttää selaimen kautta. MiKTeXiin ja vastaaviin paikalisesti asennettuihin LaTeX-ohjelmistoihin verrattuna ShareLaTeXin etuina on, että sitä ei tarvitse asentaa eikä ylläpitää, se on käytettävissä kaikilla tietokoneilla, joissa on Internet-yhteys, ja sen avulla useampi kirjoittaja voi muokata samaa dokumenttia samanaikaisesti. Muitakin online LaTeX-ohjelmistoja on olemassa, mutta ShareLaTeX on näistä tällä hetkellä laadukkain.

ShareLaTeX tallentaa dokumentin automaattisesti, mutta käännös pdf-muotoon on tehtävä napsauttamalla Recompile-painiketta.

ShareLaTeX käyttää UTF-8 merkistökoodausta, joten dokumenteissa on käytettävä komentoa \usepackage[utf8]{inputenc}.

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston keskus)
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 10.9.2015 12.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti