Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+] [−]

LaTeX-kurssi

Huom! Nämä ovat LaTeX-kurssin vanhat sivut, joita ei enää päivitetä. LaTeX-kurssin uudet sivut ovat osoitteessa https://coursepages.uta.fi/mtta1-latex/.

Sisältö

Kurssikuvaus sähköisessä opetussuunnitelmassa.

Luennot

Aikataulu- ja tilatiedot sähköisessä opetusohjelmassa.

Kurssin tarkoitus

LaTeX-kurssilla opetellaan matemaattisten tekstien tuottamiseen tarkoitetun LaTeX-ohjelmiston käyttöä. Kurssi on osa matematiikan kandidaattiseminaaria, mutta muutkin aihepiiristä kiinnostuneet saavat kurssille osallistua. LaTeXin käyttöä voi tietysti opiskella omatoimisestikin, aloittaen vaikka näistä sivuista.

Kurssin tavoitteena on oppia sen verran LaTeXin alkeita, että kurssin käynyt henkilö osaa kirjoittaa esimerkiksi kandidaattitutkielman LaTeXilla. Tämän vuoksi kurssilla tehdään pieni harjoitustyö.

Harjoitustyön tekeminen ja luennoille osallistuminen on pakollista matematiikan kandidaattiseminaariin osallistuville. Muille luennot ja harjoitustyö ovat vapaaehtoisia, sillä kurssista ei saa mitään erillistä suoritusmerkintää. Jos osaat jo käyttää LaTeXia, ota yhteys kurssin opettajaan, Jarmo Niemelään (jarmo.niemela@uta.fi). Myös muissa kurssiin tai LaTeXin käyttöön liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Harjoitustyö

Harjoitustyönä palautetaan noin 3–5 sivua kandidaattitutkielmasta LaTeXilla kirjoitettuna. Kandidaattitutkielma on siis tarkoitus kirjoittaa LaTeXilla, jolloin harjoitustyön saa tehtyä siinä samalla. Kandidaattitutkielman ja LaTeX-kurssin harjoitustyön pohjana voi käyttää mallitiedostoa, joka jaetaan kurssin yhteydessä.

LaTeX-kurssin harjoitustyö täytyy olla hyväksytty ennen kandidaattitutkielman palauttamista. Harjoitustyö palautetaan viimeistään 15.11.2017 LaTeX-muotoisena (*.tex) sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen jarmo.niemela@uta.fi. Seuraavassa joitain ohjeita/suosituksia:

Kirjallisuus

Jonkinlaisena kurssikirjana voi käyttää opasta Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2e:n käyttöön tai sen uudempaa englanninkielistä versiota. Kurssi ei noudata tämän oppaan rakennetta, mutta siitä kannattaa silti lukea ainakin luvut 1–3. Vaihtoehtoisia alkeisoppaita ja muita ohjeita on lueteltu linkkisivulla.

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 10.10.2018 13.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti