Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: jatko-osa:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

Isot dokumentit

Jos kirjoitettava LaTeX-dokumentti kasvaa kovin suureksi, niin sen kääntäminen saattaa olla jo häiritsevän hidasta. Tällöin on parasta jakaa dokumentti sopivan kokoisiin osiin, joita voidaan kääntää yksitellen. LaTeX tarjoaa tätä tarkoitusta varten komennot \input, \include ja \includeonly.

Komento \input{tiedosto} lukee argumenttina olevan tiedoston siihen kohtaan dokumentissa, jossa komento on annettu. Komennolla \input voi lisätä dokumenttiin esimerkiksi yleiskäyttöisiä osia, joita voi käyttää useissa eri dokumenteissa, tai vaihtoehtoisia osia, joilla dokumentin ulkoasua tai sisältöä voidaan muuttaa.

\input{esittelyosa.tex} % Yleinen ja yhteinen esittelyosa.
\newcommand*{\komento}{määrittely} % dokumentin omat komennot
\begin{document}
Tähän kirjoitetaan dokumentin sisältö.
\end{document}

Vaikka komentoa \input voi käyttää dokumentin sisällön pilkkomiseen pienempiin osiin, niin paremmin tähän tarkoitukseen soveltuu komento \include. Komento \include aloittaa aina uuden sivun, joten se sopii kirjoitelman lukujen tai vastaavien osien liittämiseen päätiedostoon. Komennolla \includeonly säädellään, mitkä osat kulloinkin käännetään. Käännöksen tuloksena syntyvä PDF-tiedosto sisältää vain komennon \includeonly argumenttina annettujen tiedostojen sisällön, mutta tekstin sisäiset viittaukset muiden tiedostojen sisältöön ovat silti oikein, kunhan kaikki osat on käännetty ainakin kertaalleen. Komentojen \include ja \includeonly argumenteissa ei käytetä tiedostotunnistetta, sillä näillä komennoilla voi lukea vain .tex-päätteisiä tiedostoja.

\input{esittelyosa.tex}
\includeonly{luku_1,loppu} % Vain luku 1 ja loppu käsitellään.
\begin{document}
\include{alku} % Kansilehti, sisällysluetelo, esipuhe, ...
\include{luku_1}
\include{luku_n}
\include{loppu} % Lähdeluettelo, hakemisto, liitteet, ...
\end{document}

TeXworks, kuten monet muutkin LaTeX-editorit, tukee dokumentin jakamista useisiin tiedostoihin. Tämä on toteutettu TeXworksissa siten, että komennoilla \input ja \include luettavien tiedostojen alkuun lisätään päätiedoston hakemistopolku suhteessa kyseiseen tiedostoon. Jos kaikki tiedostot sijaitsevat samassa hakemistossa, niin riittää ilmoittaa pelkkä päätiedoston nimi:

% !TEX root = isot_dokumentit.tex

Tällöin TeXworksin komento Typeset kääntää aina päätiedoston riippumatta siitä, mitä tiedostoa ollaan muokkaamassa.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2016 10.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti