Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: jatko-osa:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

Laatikot ja linjat

TeX latoo sivun sijoittamalla kaksiulotteisia laatikoita vierekkäin, allekkain ja sisäkkäin. TeXille jokainen kirjain on laatikko, jokainen rivi on laatikko, joka koostuu kirjainten laatikoista, ja jokainen sivu on laatikko, joka koostuu rivien laatikoista. TeX käsittelee jokaista muodostamaansa laatikkoa kokonaisuutena, jota ei enää voi jakaa osiin. Näin ollen seuraavilla komennoilla ja ympäristöillä muodostettuja laatikoita ei voi esimerkiksi katkaista kesken rivin- tai sivunvaihdon.

LaTeXin laatikot voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  1. vaakasuoraa materiaalia eli korkeintaan yhden rivin sisältävät laatikot (left-to-right box),
  2. yhden tai useampia tekstikappaleita sisältävät laatikot (paragraph box),
  3. linjat eli värillä täytetyt laatikot.

Vaakasuoraa materiaalia eli korkeintaan yhden rivin sisältäviä laatikoita voidaan tehdä seuraavilla komennoilla.

\makebox[leveys][sisällön paikka]{sisältö}
\mbox{sisältö}
\framebox[leveys][sisällön paikka]{sisältö}
\fbox{sisältö}

Tässä leveys on laatikon leveys ja sisällön paikka on l, c, r tai s sen mukaan, sijoitetaanko sisältö laatikon vasempaan reunaan, keskelle (oletusarvo), vai oikeaan reunaan vai venytetäänkö se koko laatikon mittaiseksi. Komento \mbox on sama kuin \makebox ilman valinnaisia argumentteja, mutta on toteutettu hieman tehokkaammin. Komennot \framebox ja \fbox toimivat kuten \makebox ja \mbox, mutta lisäävät laatikon ympärille kehyksen, jonka paksuus ja etäisyys sisällöstä on tallennettu pituusparametreihin \fboxrule ja \fboxsep.

Komento \raisebox toimii kuten \mbox, mutta nostaa tai laskee laatikkoa rivin perusviivasta lukien:

\raisebox{noste}[korkeus][syvyys]{sisältö}

Argumentin noste positiivisilla arvoilla laatikkoa nostetaan ja negatiivisilla lasketaan. Valinnaisilla argumenteilla korkeus ja syvyys voidaan antaa laatikon korkeus ja syvyys rivin perusviivasta mitattuna.

Yhden tai useampia tekstikappaleita sisältäviä laatikoita voidaan tehdä komennolla \parbox ja ympäristöllä minipage.

\parbox[paikka][korkeus][sisällön paikka]{leveys}{sisältö}
\begin{minipage}[paikka][korkeus][sisällön paikka]{leveys}
    sisältö
\end{minipage}

Näillä on samat argumentit:

paikka
Tasaa sisällön ensimmäisen rivin [t], keskikohdan [c] (oletusarvo) tai viimeisen rivin [b] laatikkoa edeltävän ja/tai seuraavan tekstin perusviivaan. Mikäli paikka on t (tai b) ja sisällön_paikka eroaa tästä, niin poikkeuksellisesti laatikon yläreuna (tai alareuna) tasataan laatikkoa edeltävän ja/tai seuraavan tekstin perusviivaan.
korkeus
Laatikon korkeus. Jos korkeutta ei ole annettu, niin se määräytyy sisällön mukaan.
sisällön paikka
Sijoittaa sisällön laatikon yläreunaan [t], keskelle [c] tai alareunaan [b] tai venyttää [s] sen pystysuunnassa koko laatikon mittaiseksi. Oletusarvoisesti sisällön paikka on sama kuin paikka.
leveys
Laatikon leveys. Laatikon sisältö ladotaan tämän leveyden mukaiseen tasapalstaan.
sisältö
Laatikon sisältö.

Linjat ovat LaTeXissa tekstin värillä täytettyjä laatikoita. Näitä voi tehdä komennolla \rule.

\rule[noste]{leveys}{korkeus}

Komento \rule piirtää suoran linjan, jota on tarvittaessa nostettu tai laskettu perusviivan tasosta argumentin noste ilmaisema määrä.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2016 10.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti