Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: jatko-osa:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

Laskurit

LaTeX pitää lukua kirjoitelman numeroiduista osista (luvut, alaluvut, sivut ym.) kokonaislukuarvoisilla laskureilla, joista tärkeimmät on lueteltu alla.

part chapter    paragraph   figure   enumi
   section    subparagraph table    enumii
   subsection   page     footnote  enumiii
   subsubsection equation   mpfootnote enumiv

Komennolla \newtheorem luotuun lauseympäristöön liittyy myös laskuri, jonka nimi on sama kuin kyseisen ympäristön nimi.

Uusia laskureita voi määritellä komennolla \newcounter.

\newcounter{uusilaskuri}[nollaavalaskuri]

Tässä uusilaskuri on uuden laskurin nimi. Valinnainen argumentti nollaavalaskuri on jonkin olemassa olevan laskurin nimi. Uuden laskurin arvo nollataan aina, kun nollaavan laskurin arvoa kasvatetaan komennolla \stepcounter tai komennolla \refstepcounter. Esimerkiksi, jos määritellään

\newcounter{subsection}[section]

niin laskurin subsection arvo nollataan aina, kun laskurin section arvo kasvaa yhdellä.

Laskureiden arvoja voidaan muuttaa seuraavilla komennoilla.

\setcounter{laskuri}{n}  % laskuri := n
\addtocounter{laskuri}{m} % laskuri := laskuri + m
\stepcounter{laskuri}   % laskuri := laskuri + 1
\refstepcounter{laskuri} % laskuri := laskuri + 1

Komento \refstepcounter kasvattaa laskurin arvoa yhdellä ja saa komennon \label viittaamaan kyseisen laskurin arvoon. Katso esimerkkitiedosto viitteet.pdf.

Komento \value{laskuri} palauttaa laskurin arvon kokonaislukuna. Esimerkiksi

\newcounter{sivu}
\setcounter{sivu}{\value{page}} % sivu := page

Laskurin arvo voidaan tulostaa seuraavilla komennoilla.

\arabic{laskuri}  % arabialaisin numeroin 1,2,3,...
\Roman{laskuri}  % isoin roomalaisin numeroin I,II,III,...
\roman{laskuri}  % pienin roomalaisin numeroin i,ii,iii,...
\Alph{laskuri}   % suuraakkosin A,B,C,...
\alph{laskuri}   % pienaakkosin a,b,c,...
\fnsymbol{laskuri} % symbolein *,†,‡,§,¶,||,**,††,‡‡

Käytettäessä komentoa \fnsymbol on laskurin arvon oltava välillä 1–9.

Kunkin laskurin arvon tulostusmuoto on tallennettu laskurin nimeä vastaavaan komentoon \thelaskuri. Jokaiselle uudelle laskurille \thelaskuri on oletusarvoisesti \arabic{laskuri}, mutta esimerkiksi alaluvun numeron tulostavan komennon \thesubsection määrittely dokumenttiluokassa article on

\renewcommand{\thesubsection}{\thesection.\arabic{subsection}}
 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2016 10.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti