Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: jatko-osa:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

Yleiset listarakenteet

LaTeXin luetelmat ja tekstiympäristöt on määritelty yleisemmillä listaympäristöillä trivlist ja list.

\begin{trivlist}
    luetelmakohdat
\end{trivlist}
\begin{list}
    {luetelmamerkin/-numeron määrittely}
    {listan parametrien asetukset}
    luetelmakohdat
\end{list}

Tässä luetelmamerkin/-numeron määrittely sisältää komennot, joilla ilman valinnaista argumenttia oleva \item-komento tulostaa luetelmamerkin tai luetelmanumeron. Esimerkiksi itemize-ympäristön ensimmäisellä tasolla tässä on komento \textbullet, joka tulostaa merkin •. Toinen argumentti, listan parametrien asetukset, sisältää komennoilla \setlength ja \addtolength asetettuja pituusparametreja, jotka määräävät listan muodon. Kohta luetelmakohdat sisältää komennolla \item aloitetut luetelman kohdat.

Tavallisesti uudet listarakenteet määritellään ympäristöinä komennolla \newenvironment*. Mikäli listarakennetta on tarkoitus käyttää kuten tekstiympäristöä, niin kohtaan luetelmakohdat tarvitaan yksi \item-komento. Varsinaisten luetelmien määrittelyssä ei tarvita \item-komentoja, sillä nämä annetaan kyseistä listarakennetta käytettäessä. Kohdassa luetelmakohdat voi olla myös muita komentoja. Esimerkiksi ympäristö center on määritelty suunnilleen seuraavasti:

\newenvironment*{center}
{\begin{trivlist}
     \centering\item\relax}
{\end{trivlist}}

Jos listassa halutaan käyttää kasvavaa luetelmanumeroa, niin tätä varten on joko määriteltävä uusi laskuri komennolla \newcounter{laskuri} tai käytettävä jotain laskureista enumi, enumii, enumiii, enumiv. Lisäksi argumenttiin listan parametrien asetukset täytyy lisätä komento \usecounter{laskuri}.

Listan ulkoasun parametrit ovat seuraavat:

\topsep
Listan etäisyys sitä edeltävästä ja sitä seuraavasta tekstistä. Tämän lisäksi etäisyyteen lisätään aina normaali kappaleiden välinen etäisyys eli parametrin \parskip arvo.
\partopsep
Jos lista aloittaa uuden kappaleen, niin listan etäisyyteen sitä edeltävästä ja sitä seuraavasta tekstistä lisätään vielä tämän parametrin arvo.
\parsep
Tekstikappaleiden välinen etäisyys yhden luetelmakohdan sisällä.
\itemsep
Luetelmakohtien välinen pystysuora etäisyys. Luetelmakohtien väliseen etäisyyteen lisätään vielä parametrin \parsep arvo.
\leftmargin
Luetelmakohdan tekstin etäisyys listan sisältävän ympäristön vasemmasta reunasta. Tämän parametrin oletusarvot eri tasoisille sisäkkäisille listoille on tallennettu pituusparametreihin \leftmargini, \leftmarginii, … , \leftmarginvi.
\rightmargin
Luetelmakohdan tekstin etäisyys listan sisältävän ympäristön oikeasta reunasta. Tämä on oletusarvoisesti 0pt.
\listparindent
Luetelmakohdan kappaleiden sisennys. Tämä on oletusarvoisesti 0pt.
\labelwidth
Luetelmamerkille/-numerolle varattu leveys.
\labelsep
Luetelmamerkin/-numeron etäisyys luetetelmakohdan tekstistä.
\itemindent
Luetelmakohdan ensimmäisen kappaleen sisennys. Tämä sisentää myös luetelmamerkkiä/-numeroa saman verran. Oletusarvo on 0pt.

Näistä ainoastaan parametreja \partopsep, \labelwidth ja \labelsep voi muuttaa listan ulkopuolella.

Listarakenteiden parametrit

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2016 10.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti