Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: jatko-osa:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

LaTeXin mitat

LaTeX tunnistaa seuraavat mittayksiköt

YksikköLyhenne Suuruus
millimetri mm 1 mm = 0.001 m
senttimetri cm 1 cm = 10 mm
tuuma in 1 in = 25.4 mm
piste pt 1 pt = 1/72.27 in
iso piste bp 1 bp = 1/72 in
didot-piste dd 1 dd = 1238/1157 pt
skaalattu piste  sp 1 sp = 1/65536 pt
pica pc 1 pc = 12 pt
cicero cc 1 cc = 12 dd
em-väli em noin M-kirjaimen leveys
x-korkeus ex noin x-kirjaimen korkeus
math unit mu 1 mu = 1/18 em

Yksiköt em, ex ja mu ovat suhteellisia, kulloinkin käytetystä fontista ja kirjainkoosta riippuvia.

Komento \hspace aikaansaa vaakasuoraa tyhjää tilaa. Komento \vspace tekee vastaavasti pystysuoraa tyhjää tilaa. Positiivinen argumentti tarkoittaa siirtymää oikealle tai alaspäin, negatiivinen taas vasemmalle tai ylöspäin. Mikäli tyhjää tilaa halutaan rivin tai sivun alkuun, on käytettävä komentoja \hspace* ja \vspace*. Matematiikkatilassa saadaan vaakasuoraa tyhjää tilaa joko komennolla \hspace tai makropaketin amsmath komennolla \mspace, jonka kanssa on käytettävä yksikköä mu.

\hspace{1.5cm} % 1.5 cm vaakasuoraa tilaa
\vspace{-6pt}  % -6 pt pystysuoraa tilaa
\mspace{3mu}   % 3 mu vaakasuoraa tilaa matematiikkatilassa

Tyhjä tila saadaan kutistumaan ja venymään tarpeen mukaan, kun mittaan lisätään määreet plus ja minus. Esimerkiksi komennolla \vspace{3ex plus 1ex minus 0.5ex} lisätään 3ex pystysuoraa tyhjää tilaa, mutta tämä tila voi tarpeen vaatiessa venyä 1ex tai kutistua 0.5ex. Lopullinen tila on siten jotain väliltä 2.5ex – 4.0ex.

Tyhjä tila voi venyä ”rajattomasti”, kun käytetään yksikköä fil tai fill, pituusparametria \fill tai komentoa \stretch{desimaaliluku}. Parametri \fill on määritelmänsä mukaan 0pt plus 1fill, ja esimerkiksi \stretch{2.5} on sama kuin 0pt plus 2.5fill.

\noindent
|kolmasosa\hspace{\fill}|kaksi kolmasosaa\hspace{\stretch{2}}|

Komennot \dotfill ja \hrulefill toimivat muuten samoin kuin \hspace{\fill}, mutta ne täyttävät tyhjän tilan pisteillä tai vaakasuoralla viivalla.

\noindent
Vasen\dotfill Oikea \\
Osoite: \hrulefill

LaTeX käyttää tekstin asemoinnissa useita sisäisiä pituusparametreja, joiden arvoja voidaan muuttaa komennoilla \setlength ja \addtolength. Esimerkiksi A4-sivukoko asetetaan dokumenttiluokissa seuraavilla komennoilla.

\setlength{\paperheight}{297mm}
\setlength{\paperwidth}{210mm}

Tekstipalstan korkeus ja leveys asetetaan vastaavasti parametreilla \textheight ja \textwidth. Seuraavilla komennoilla palstan korkeutta kasvatetaan kolmella rivillä ja palstaa siirretään saman verran ylöspäin. Parametri \baselineskip on rivivälin suuruus.

\addtolength{\textheight}{3\baselineskip}
\addtolength{\topmargin}{-3\baselineskip}

Uusia pituusparametreja voi määritellä komennolla \newlength. Pituusparametrin arvon voi asettaa myös komennoilla \settowidth, \settoheight ja \settodepth, jotka asettavat pituusparametrin arvoksi argumenttina annetun tekstin pituuden, korkeuden tai syvyyden (perusviivasta mitattuna). Esimerkiksi

\newlength{\apumitta}
\settowidth{\apumitta}{jotain tekstiä}
 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2016 10.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti