Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: jatko-osa:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

Uudet ympäristöt

Uusia ympäristöjä voi LaTeXissa määritellä komennolla \newenvironment*:

\newenvironment*{ympäristö}[n][oletusarvo]{alku}{loppu}

Tässä ympäristö on määriteltävän ympäristön nimi, n on ympäristön argumenttien lukumäärä (1–9), oletusarvo on mahdollisen valinnaisen argumentin oletusarvo, alku on ympäristön alussa komennolla \begin{ympäristö} suoritettavat komennot ja loppu on ympäristön lopussa komennolla \end{ympäristö} suoritettavat komennot. Ympäristön nimi voi sisältää periaatteessa mitä tahansa muita merkkejä paitsi merkkejä #, \, ~ ja % (aaltosulkeita { } voi käyttää pareittain), mutta on suositeltavaa käyttää tässäkin tapauksessa vain englanninkielisen aakkoston kirjaimia a,...,z, A,...,Z. Esimerkkejä:

\newenvironment*{lainaus}{\begin{quote}\sffamily\small}{\end{quote}}

Ympäristö lainaus toimii kuten ympäristö quote, mutta teksti tulostetaan pienempänä ja groteskilla kirjaintyylillä.

\newenvironment*{tehtavat}[1][9]
{\settowidth{\leftmargini}{\textbf{#1.}\hspace{\labelsep}}
 \renewcommand*{\labelenumi}{\bfseries\theenumi.}
 \begin{enumerate}}
{\end{enumerate}}

Ympäristö tehtavat muokkaa enumerate-ympäristöä harjoitus- tai tenttitehtävien kirjoittamista varten. Ympäristöllä on yksi valinnainen argumentti, tehtävien lukumäärä, jonka perusteella varataan tila tehtävän numerolle. Komento \settowidth asettaa ensimmäisenä argumenttina olevan pituusparametrin arvoksi toisena parametrina olevan tekstin pituuden. Komento \labelenumi tulostaa enumerate-ympäristön ensimmäisen tason luetelmanumeron, joka tässä määritellään lihavoiduksi.

Komennolla \newenvironment* määriteltyjen ympäristöjen argumentit eivät saa sisältää kappaleen vaihtoja eli tyhjiä rivejä tai \par-komentoja. Jos tarvitaan sellaista ympäristöä, jonka argumentit saavat sisältää useita kappaleita tekstiä, niin on käytettävä komentoa \newenvironment, siis ilman tähteä.

Jo olemassa olevien ympäristöjen uudelleenmäärittelyyn on käytettävä komentoja \renewenvironment* ja \renewenvironment.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2016 10.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti