Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

TeX

Tunnettu tietojenkäsittelytieteilijä Donald E. Knuth kirjoitti 1960- ja 1970-luvuilla ensimmäisiä osia kirjasarjastaan The Art of Computer Programming. Samoihin aikoihin kirjapainotekniikassa siirryttiin vanhasta metalliladonnasta tietokoneavusteiseen valoladontaan. Tässä muutosvaiheessa kirjojen typografinen laatu heikkeni, minkä Knuth huomasi myös omien julkaisujensa kohdalla. Tämän epäkohdan poistamiseksi hän ryhtyi vuonna 1977 tutkimaan typografiaa ja ladontaprosessin digitalisointia. Vuosia kestäneen työn tuloksena syntyivät matemaattisen tekstin ladontaohjelma TeX, digitaalisten kirjaintyyppien eli fonttien suunnitteluohjelma Metafont, matemaattisen tekstin ladontaan soveltuva kirjainperhe Computer Modern sekä nämä dokumentoiva viisiosainen kirjasarja Computers & Typesetting.

logot.gifNimi TeX muodostuu isoista kreikan kielen kirjaimista tau, epsilon ja khii, ja sen viimeinen kirjain äännetään kuten kirjaimet ch skotin sanassa loch tai saksan sanassa ach. Suomalaisittain TeX voidaan lausua joko teh tai tek. Kirjoitusasua TeX käytetään tavallisesti ympäristöissä, joissa oikealla näkyvää aitoa (La)TeX-logoa ei voi käyttää.

TeX on eräajotyyppinen ohjelma, jolle annetaan syötteenä tavallinen tekstitiedosto, johon on tarvittaviin kohtiin lisätty TeXille ominaisia muotoilukomentoja. Tästä tekstitiedostosta TeX tekee laitteistoriippumattoman DVI-tiedoston (DVI = device independent), joka voidaan sopivilla katselu- ja tulostusohjelmilla tulostaa näytölle tai paperille. Tässä suhteessa TeX siis poikkeaa tavanomaisista tekstinkäsittely- ja sivuntaitto-ohjelmista, joissa dokumentin ulkoasua muokataan suoraan vuorovaikutteisesti. Enemmänkin TeXin ja erityisesti LaTeXin käyttö muistuttaa verkkosivujen HTML-koodin kirjoittamista tavallisella tekstieditorilla.

LaTeX

TeX tunnistaa noin 300 primitiivikomentoa ja noin 600 näiden avulla määriteltyä makroa. Tämä ns. plain TeX ei sisällä valmiita komentoja esimerkiksi sisällysluettelon, eritasoisten otsikoiden tai tekstin sisäisten viitteiden tekemiseksi. Koska uusia komentoja eli makroja on kuitenkin ”helppo” määritellä aiemmin määriteltyjen makrojen ja primitiivikomentojen avulla, päätti Leslie Lamport 1980-luvun alussa tehdä tällaisen yleiskäyttöisen makrokokoelman TeXille. Tämä makrokokoelma sai nimen LaTeX (lue lateh tai latek), ja sen nykyinen pääversio on LaTeX 2ε vuodelta 1994.

TeX on ensi sijassa tekstinladontaohjelma, joka latoo kirjaimista rivejä, kappaleita ja sivuja. LaTeX puolestaan toimii käsitteellisesti korkeammalla tasolla. LaTeX huolehtii dokumentin otsikkohierarkiasta, sisällysluettelosta, luetelmista, taulukoista, kuvista, tekstin sisäisistä viitteistä jne.

Yksi LaTeXin toimintaperiaatteista on dokumentin rakenteen ja ulkoasun erottaminen toisistaan: kirjoittaja voi keskittyä sisältöön ja jättää ulkoasusta huolehtimisen LaTeXin tehtäväksi. Tätä periaatetta on hyvä myös noudattaa, sillä liiallinen puuttuminen ulkoasun yksityiskohtiin monimutkaistaa tarpeettomasti LaTeXin käyttöä.

Three LaTeX mistakes that people should stop making?

 1. Worrying too much about formatting and not enough about content.
 2. Worrying too much about formatting and not enough about content.
 3. Worrying too much about formatting and not enough about content.

– Leslie Lamport

pdfLaTeX

Donald Knuthin alkuperäisestä TeX-ohjelmasta on sittemmin kehitetty useita eri versioita. Näistä nykyään yleisimmin käytetty on pdfTeX, joka tuottaa DVI-tiedostojen asemesta PDF-tiedostoja. Nimi pdfLaTeX tarkoittaa pdfTeXiä, joka käyttää LaTeX-makrokokoelmaa.

MiKTeX

LaTeX on saatavilla useimmille käyttöjärjestelmille ja yleensä vieläpä ilmaiseksi. Tällä kurssilla LaTeX-ohjelmistona on MiKTeX ja tekstieditorina TeXworks (katso asennusohjeet). MiKTeX ja TeXworks ovat käytettävissä Tampereen yliopiston kaikissa tietokoneluokissa.

LaTeX-ohjelmistoilla työskentely noudattaa sykliä muokkaus, käännös, esikatselu:

 1. Muokataan LaTeX-muotoinen tekstitiedosto TeXworksilla.
 2. Käännetään tiedosto PDF-muotoon pdfLaTeXilla. Tämä tapahtuu TeXworksin komennolla Typeset (Ctrl+T).

  TeXworks: Typeset

 3. Tarkistetaan tulos TeXworksin esikatseluikkunasta, joka avautuu automaattisesti käännöksen jälkeen.

  TeXworks: Preview

  TeXworksin muokkausikkunan ja esikatseluikkunan välillä voi siirtyä painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla samalla hiirellä haluttua kohtaa muokkausikkunassa/esikatseluikkunassa. Tämä tuo esiin vastaavan kohdan esikatseluikkunasta/muokkausikkunasta. Tämän ominaisuuden toiminta edellyttää, ettei tiedoston nimessä tai hakemistopolussa ole tarkkeita sisältäviä kirjaimia kuten ä tai ö. Myös näppäinkomennolla Ctrl+' voi siirtyä muokkausikkunasta esikatseluikkunaan ja päin vastoin.

Työskentely tapahtuu siis TeXworks-editorissa, ja MiKTeX toimii vain taustalla.

 
Ylläpito: jarmo.niemela@uta.fi
Muutettu: 29.9.2017 18.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti