Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: matematiikka:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Lauseet ja määritelmät

Matemaattiset lauseet ja määritelmät sekä erilliset esimerkit, huomautukset ja muut vastaavat rakenteet on yleensä tapana otsikoida ja numeroida sekä erottaa ne jollain tapaa muusta tekstistä. LaTeXissa tämä toteutetaan sijoittamalla lauseen tms. teksti ympäristöön, joka huolehtii automaattisesti lauseen numeroinnista, otsikoinnista, kappaleen muodosta, tekstin korostuksesta jne. Tällaisia ympäristöjä voi määritellä LaTeXin komennolla \newtheorem, jolla on kaksi pakollista argumenttia: uuden ympäristön nimi ja otsikoksi tulostuva teksti.

\newtheorem{lause}{Lause}
\begin{document}
\begin{lause}
Suppeneva jono on rajoitettu.
\end{lause}

Komennolla \newtheorem on myös valinnainen argumentti, jolla muutetaan määriteltävän ympäristön numerointia. Oletusarvoisesti kukin komennolla \newtheorem määritelty ympäristö numeroidaan erikseen dokumentin alusta loppuun. Esimerkiksi Lause 1, Lause 2, …, Määritelmä 1, Määritelmä 2, … Jos numerointi halutaan tehdä vaikkapa luvuittain (dokumenttiluokissa report ja book), niin on kirjoitettava

\newtheorem{maaritelma}{Määritelmä}[chapter]

Jos kahdelle lauseenkaltaiselle ympäristölle halutaan käyttää yhteistä numerointia, niin valinnainen argumentti sijoitetaan pakollisten argumenttien väliin:

\newtheorem{lause}{Lause}
\newtheorem{apulause}[lause]{Apulause}

Tällöin ympäristö apulause käyttää samaa yhteistä numerointia ympäristön lause kanssa.

Automaattisen numeroinnin saa kokonaan pois, kun käytetään komennon \newtheorem asemesta makropaketin amsthm komentoa \newtheorem*.

Oletusarvoisesti LaTeX kursivoi kaikkien \newtheorem-komennolla määriteltyjen ympäristöjen tekstin. Jos joissain ympäristöissä halutaan käyttää pystyä tekstiä kursiivin asemesta, niin tämä onnistuu makropaketin amsthm komennolla \theoremstyle. Tällä komennolla on yksi argumentti, joka saada seuraavat arvot:

plain
Ympäristön otsikko on lihavoitu ja teksti on kursivoitu.
definition
Ympäristön otsikko on lihavoitu ja teksti on pystyä.
remark
Ympäristön otsikko on kursivoitu ja teksti on pystyä. Lisäksi ympäristön ylä- ja alapuolelle jätetään vähemmän tyhjää tilaa kuin tyyleissä plain ja definition.

Komento \theoremstyle vaikuttaa sitä seuraaviin \newtheorem-komentoihin.

\usepackage{amsthm}
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{lause}{Lause}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{maaritelma}{Määritelmä}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{huomautus}{Huomautus} % ei numerointia

Makropaketissa amsthm on myös ympäristö proof, johon voi kirjoittaa lauseiden todistuksia.

\begin{proof}
Olkoon reaalilukujono $(s_n)$ suppeneva \dots
\end{proof}
 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2016 10.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti