Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: matematiikka:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Matematiikkatila

LaTeX käsittelee matemaattisia lausekkeita erityisessä matematiikkatilassa, johon siirrytään ja josta poistutaan dollarin merkillä $. Vaihtoehtoisesti matematiikkatilan merkkeinä voi käyttää komentoja \( ja \). Matematiikkatilassa kirjaimet tulkitaan matemaattisiksi symboleiksi, ja välilyönneillä on merkitystä vain komentojen erotinmerkkinä. Tyhjiä rivejä tai komentoa \par ei matematiikkatilassa voi käyttää lainkaan.

Olkoon $a$ joukon $A$ yläraja ja $r < 2$.
$Miltä tämä näyttää matematiikkatilassa?$

Kirjaimet a,…,z, A,…,Z, numerot 0,…,9, tavanomaiset välimerkit sekä merkit +, -, =, <, >, /, :, !, ', |, [, ], (, ) voidaan matematiikkatilassa kirjoittaa näppäimistöltä sellaisinaan. Muut matemaattiset merkit kirjoitetaan erityisillä komennoilla, joista seuraavassa muutamia yleisimpiä:

$\{ \}$ aaltosulkeet,
$\cdot$ tai $\times$ kertomerkki,
$\ge$  suurempi tai yhtä suuri,
$\le$  pienempi tai yhtä suuri,
$\ne$  erisuuri,
$\to$ tai $\rightarrow$ nuoli oikealle,
$\in$  joukkoon kuuluminen,
$\sum$  summa,
$\prod$ tulo,
$\int$  integraali,
$\alpha$, $\Gamma$ kreikkalaiset kirjaimet.

LaTeXin sekä makropaketin amssymb kaikki matemaattiset merkit on lueteltu oppaassa Short Math Guide for LaTeX. Jokin visuaalinen kaavaeditori, kuten Visual Math Editor, voi myös olla hyödyksi.

Yläindeksit (eksponentit) ja alaindeksit kirjoitetaan matematiikkatilassa erikoismerkkien ^ ja _ avulla:

$2^9 = 512$, $2^{10} = 1024$
$a_k$, $a_{k+1}$, \dots, $a_{k+n-1}$
$(s_n)_{n=1}^\infty$
$2^{2^x}$,  $a^{x^2}_{k_1}$

Huomaa, että jos ylä- tai alaindeksi koostuu useammasta kuin yhdestä merkistä, on se ympäröitävä aaltosulkeilla. LaTeX käyttää aaltosulkeita ryhmittelyyn.

Summan, tulon, integraalin ja muiden vastaavien operaattoreiden rajat kirjoitetaan samoin erikoismerkkien ^ ja _ avulla:

$\sum_{k=0}^\infty$
$\prod_1^{n+1}$
$\int_{-\infty}^\infty$
$\lim_{n\to\infty}$

Neliöjuuri kirjoitetaan komennolla \sqrt ja n:s juuri lisäämällä tähän valinnainen argumentti [n]:

$\sqrt{\sqrt[3]{8}} = \sqrt{2}$

Murtolausekkeita voi kirjoittaa komennolla \frac, jonka ensimmäinen argumentti on murtolausekkeen osoittaja ja toinen nimittäjä.

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Binomikertoimet kirjoitetaan vastaavasti komennolla \binom.

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$

Huomaa komennon \, käyttö; tämä saa aikaan hieman tyhjää tilaa. Vastaavasti komennoilla \: ja \; saa hieman enemmän tyhjää tilaa.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 18.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti