Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: matematiikka:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Matriisit ja taulukot

Vektoreita ja matriiseja on tapana merkitä lihavoiduilla kirjaimilla, joko kursiivina tai pystynä. Matematiikkatilan lihavat kursiivikirjaimet saadaan makropaketin bm komennolla \bm. Lihavat pystyt kirjaimet saadaan komennolla \mathbf. Vektoreille ja matriiseille on parempi määritellä oma komentonsa kuin käyttää suoraan näitä lihavointikomentoja, sillä tällöin merkintätapaa on helppo vaihtaa muuttamalla uuden komennon määrittelyä. Uusi komento määritellään LaTeXissa komennolla \newcommand*.

\usepackage{bm}
% Matriisi tai vektori:
\newcommand*{\mx}{\bm}
\begin{document}
\[
  \mx{A} = (\mx{a}_1, \mx{a}_2, \dots, \mx{a}_n)
\]

Matriisien alkioittaista esitystä varten amsmath-makropaketissa on ympäristöt pmatrix (kaarisulkeet), bmatrix (hakasulkeet), Bmatrix (aaltosulkeet), vmatrix (pystyviivat), Vmatrix (kaksinkertaiset pystyviivat) sekä matrix (ei sulkeita). Lisäksi on ympäristö smallmatrix pienille, tekstikappaleen sisällä esitettäville matriiseille. Kaikissa näissä matriisiympäristöissä sarakkeiden erottimena käytetään &-merkkiä ja rivien erottimena komentoa \\.

\[
  \det\begin{pmatrix}
    2 & 2 & 4 \\
    4 & 3 & 5 \\
    6 & 4 & 6
  \end{pmatrix} = \begin{vmatrix}
    2 & 2 & 4 \\
    4 & 3 & 5 \\
    6 & 4 & 6
  \end{vmatrix} = 0
\]

Matematiikkatilan taulukoita varten on ympäristö array. Tämä toimii aivan kuten ympäristö tabular, mutta taulukon sisältö käsitellään matematiikkatilassa.

\[
\renewcommand*{\arraystretch}{1.2}
\begin{array}{|l|l|}
  \hline
  \text{funktio} & \text{derivaattafunktio} \\
  \hline
  af  & af' \\
  f + g & f' + g' \\
  fg  & f'g + g'f \\
  f^n  & nf^{n-1}f' \\
  f/g  & (f'g - g'f)/g^2 \\
  \hline 
\end{array}
\]

Ympäristöllä array tehdystä taulukosta voi tehdä kelluvan sijoittamalla se ympäristön table sisään. Katso Perusteet, kohta Taulukot. Ympäristö array on tällöin ympäröitävä $-merkeillä tai sijoitettava kaavaympäristöön.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 17.9.2016 21.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti