Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

MathJaxista

MathJax on JavaScript-kirjasto, jolla voidaan esittää matemaattisia kaavoja verkkoselaimissa. Kaavat kirjoitetaan LaTeX- tai MathML-koodina, ja MathJax esittää ne ensisijaisesti aitoina fontteina – ei siis kuvatiedostoina. Tästä on seurauksena, että kaavat skaalautuvat hyvin tekstin kokoa muutettaessa, kaavan lähdekoodi saadaan helposti kopioitua sivulta Word- tai LaTeX-dokumenttiin (MathML- tai LaTeX-muodossa) ja lisäksi kaavojen sisältö on etsittävissä selaimen etsi-toiminnolla ja hakukoneilla.

Esimerkiksi kirjoittamalla sivun muokkaustilassa \(a^2 + b^2 = c^2\) saadaan tulokseksi yhtälö \(a^2 + b^2 = c^2\) (napsauta yhtälöä hiiren kakkospainikkeella).

Numeroimattomia kaavarivejä saa tehtyä LaTeXin komennoilla \[ ja \]: \[ \frac{x^n}{n!}\to 0, \quad \text{kun \(n\to\infty\).} \]

Kaavarivien automaattinen jatkuva numerointi toimii, kunhan sitä vastaava asetus on tehty MathJaxille: \begin{equation}\label{eq: Greenin lause} \oint_C(L\,dx+M\,dy)=\iint_D\left(\frac{\partial M}{\partial x}-\frac{\partial L}{\partial y}\right)dx\,dy. \end{equation} Myös viittaukset kaavariveihin komennoilla \label, \ref ja \eqref toimivat. MathJax tekee viittauksesta automaattisesti linkin kuten LaTeXin makropaketti hyperref. Esimerkiksi viittaus yhtälöön \eqref{eq: Greenin lause}.

Suunnilleen kaikki LaTeXin matematiikkatilan sekä makropakettien amsmath ja amssymb komennot ja ympäristöt ovat käytettävissä MathJaxissa. Täydellinen lista näistä löytyy MathJaxin käyttöohjeista.

Käyttöönotto

Tällä sivulla MathJax on otettu käyttöön lisäämällä seuraavat määritykset sivun alkuun HTML-muokkaustilassa:

<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({
 TeX: { 
  equationNumbers: { autoNumber: "AMS" },
  TagSide: "left",
  TagIndent: "0em"
 }
});
</script>
<script type="text/javascript"
 src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.1/MathJax.js?
 config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"></script>

Erillisessä HTML-tiedostossa (esim. oma kotisivu) MathJaxin määritykset kannattaa sijoittaa head-elementtiin.

Tälle sivulle MathJax ladataan osoitteesta https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.1/MathJax.js, mutta MathJax voidaan asentaa myös paikalliselle palvelimelle.

Ratkaisuja ongelmiin

MathJax ei oletusarvoisesti käytä dollarin merkkejä matematiikkatilan merkkeinä. Tarvittaessa ne saa käyttöön seuraavilla asetuksilla:

<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({
 tex2jax: {
  inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']],
  processEscapes: true 
 }
});
</script>

Jos dollarin merkkiä tarvitaan tämän jälkeen muussa merkityksessä, se voidaan kirjoittaa muodossa \$. Ongelmia voivat aiheuttaa lisäksi merkit <, > ja &, joilla on erityismerkitys HTML:ssä. Nämä voidaan tarvittaessa korvata HTML-entiteeteillä &lt; &gt; ja &amp;. Myös komentoja \lt ja \gt voi käyttää.

Pitkien kaavojen automaattinen rivitys ei ole MathJaxissa oletusarvoisesti käytössä. Automaattisen rivityksen toiminta on vielä sen verran puutteellista, että suositeltavampi tapa on jakaa pitkät kaavat osiin tai katkoa ne LaTeXin rivinvaihtokomennolla \\. Komennot \allowbreak ja \linebreak eivät toimi MathJaxissa.

MathJax lataa matemaattisissa kaavoissa käytettävät fontit palvelimelta, kun niitä tarvitaan. Sivujen avautumista voi nopeuttaa ja kaavojen ulkoasua joissain tapauksissa parantaa, jos fontit on asennettu valmiiksi sille tietokoneelle, jolla sivuja luetaan. Katso ohjeet.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 19.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti