Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: perusteet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Kuvat

LaTeX-dokumenttiin voi lisätä muilla ohjelmilla tehtyjä kuvatiedostoja makropaketin graphicx komennolla \includegraphics.

\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\begin{center}
    \includegraphics{kuva}
\end{center}

Jos LaTeX-tiedosto käännetään pdf-muotoon, niin kuvatiedostojen on oltava pdf-, jpeg-, png- tai mps-muotoisia (mps = Metapost). Jos LaTeX tiedosto käännetään dvi- tai PostScript-muotoon, on kuvatiedostojen oltava eps-muotoisia (eps = Encapsulated PostScript).

Kuvasta tehdään kelluva, kun se sijoitetaan ympäristön figure sisään. Tällöin LaTeX sijoittaa kuvan ensimmäiseen kohtaan, johon se mahtuu, ottaen huomioon ympäristön valinnaisessa argumentissa olevat toiveet:

  • h = here (tähän)
  • t = top (sivun alkuun)
  • b = bottom (sivun loppuun)
  • p = page (omalle sivulleen).

Oletusarvona on [tbp]. Huutomerkki valinnaisessa argumentissa poistaa tilapäisesti rajoitukset, joita LaTeX käyttää kelluvien kuvien sijoittamisessa. Esimerkiksi [ht!].

Komento \caption numeroi kelluvan kuvan ja tekee sille kuvatekstin. Jos kuvaan halutaan viitata muualta dokumentista, niin tarvittava \label-komento on sijoitettava välittömästi komennon \caption jälkeen.

\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics{kuva}
\caption{Kuvateksti kuvan alapuolella.}%
\label{fig: esimerkkikuva}
\end{figure}

Yksityiskohtaisemmat ohjeet kuvatiedostojen käytöstä LaTeX-dokumenteissa löytyvät oppaasta Using Imported Graphics in LaTeX and pdfLaTeX.

Kuvia voi tehdä myös eräiden makropakettien määrittelemillä piirtokomennoilla. Tällaisia makropaketteja ovat mm. PGF/TikZ ja PSTricks.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 19.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti