Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: perusteet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Otsikot ja sisällysluettelo

LaTeXissa on käytettävissä seuraavat otsikkokomennot:

\part{Otsikko}     % taso -1 (article: taso 0)
\chapter{Otsikko}    % taso 0
\section{Otsikko}    % taso 1
\subsection{Otsikko}  % taso 2
\subsubsection{Otsikko} % taso 3
\paragraph{Otsikko}   % taso 4
\subparagraph{Otsikko} % taso 5

Komento \chapter on käytettävissä dokumenttiluokissa book ja report, muttei dokumenttiluokassa article, jossa komento \part on otsikkotaso 0.

Neljä ensimmäistä otsikkotasoa numeroidaan oletusarvoisesti. Nämä otsikkotasot kirjoitetaan automaattisesti myös sisällysluetteloon. Numeroinnin voi poistaa yksittäisestä otsikosta lisäämällä otsikkokomennon perään tähden *, jolloin otsikkoa ei myöskään lisätä sisällysluetteloon. Numeroimattoman otsikon saa sisällysluetteloon komennolla \addcontentsline. Esimerkiksi

\section*{Johdanto} % ei numeroa
\addcontentsline{toc}{section}{Johdanto}

Komennon \appendix jälkeen kaikki seuraavat luvut numeroidaan suuraakkosin A:sta alkaen, ja dokumenttiluokissa book ja report lukujen otsikkoon lisätään automaattisesti sana 'Liite'.

\appendix
\chapter{Liitteen otsikko}

Sisällysluettelo tulostuu haluttuun paikkaan komennolla

\tableofcontents

Dokumentti täytyy kääntää LaTeXilla kahteen kertaan, jotta sisällysluettelo saadaan tulostumaan oikein.

Koko dokumentille voi tehdä otsikon seuraavilla komennoilla:

\title{Otsikko}
\author{Oma Nimi}
\date{18. syyskuuta 2017}
\maketitle

Dokumenttiluokissa book ja report dokumentin otsikko tulostuu omalle sivulleen, dokumenttiluokassa article sivun alkuun. Jos komento \date jätetään pois, niin otsikkoon tulostuu senhetkinen päivämäärä.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 18.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti