Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: perusteet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

LaTeX-dokumentin rakenne

Minimaalinen englanninkielinen LaTeX-dokumentti näyttää seuraavalta:

\documentclass{article}
\begin{document}
This is \LaTeX.
\end{document}

Jokainen LaTeX-dokumentti alkaa komennolla \documentclass, jolle annetaan argumentiksi dokumentin tyyppi eli dokumenttiluokka, tässä tapauksessa article. Muita dokumenttiluokkia ovat esimerkiksi report ja book. Varsinainen teksti kirjoitetaan document-ympäristöön eli komentojen \begin{document} ja \end{document} väliin. Komento \end{document} päättää dokumentin, eikä LaTeX käsittele mitään tämän jälkeen tulevaa tekstiä.

Jokainen LaTeXin komento alkaa kenoviivalla \, ja komennon argumentti sijoitetaan aaltosulkeiden { } sisään. Jokainen ympäristö puolestaan alkaa komennolla \begin{ympäristö} ja loppuu komennolla \end{ympäristö}, missä ympäristö on kyseisen ympäristön nimi. LaTeX erottaa pienet ja isot kirjaimet toisistaan, joten esimerkiksi \End on eri komento kuin \end.

Minimaalinen suomenkielinen LaTeX-dokumentti näyttää seuraavalta:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[finnish]{babel}
\begin{document}
Tämä on \LaTeX.
\end{document}

Useille LaTeXin komennoille voi antaa valinnaisia argumentteja eli optioita, jotka sijoitetaan hakasulkeisiin [ ]. Tässä esimerkissä annoimme \documentclass-komennolle optiot a4paper ja 12pt, joilla LaTeX asettaa sivun marginaalit A4-kokoiselle paperille sopiviksi sekä muuttaa kirjainkooksi 12 pistettä. Oletusarvoina ovat letterpaper (8,5 × 11 tuumaa) ja 10pt.

LaTeXin ominaisuuksia voidaan laajentaa tai muuttaa makropaketeilla. Makropaketteja otetaan käyttöön komennolla \usepackage, jonka on sijaittava dokumentin esittelyosassa eli komentojen \documentclass ja \begin{document} välissä. Tässä esimerkissä otimme käyttöön suomenkielisissä dokumenteissa tarvittavat makropaketit inputenc, fontenc ja babel, joilla saadaan ä:t ja ö:t sekä suomen kielen tavutus toimimaan.

LaTeXin toimintakaavio

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 17.9.2016 13.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti