Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: perusteet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Taulukot

Taulukoiden tekemistä varten LaTeXissa on ympäristö tabular.

\begin{center}
\begin{tabular}[t]{|l|r|c|}
  \hline
  Aine & Määrä & \% \\
  \hline
  happi & 43000 & 61 \\
  hiili & 16000 & 23 \\
  vety & 7000 & 10 \\
  \hline
\end{tabular}
\end{center}

Ympäristön pakollinen argumentti sisältää sarakkeiden muotoilumääreet, missä

 • kutakin saraketta merkitään kirjaimella l, c, r tai p{leveys} sen mukaan, tasataanko sarakkeen sisältö vasemmalle, keskelle vai oikealle vai ladotaanko se määrätyn levyiseen palstaan
 • merkillä | sarakkeiden väliin piirretään pystysuora viiva
 • sarakkeiden väliin saadaan haluttu teksti kirjoittamalla @{teksti}
 • *{n}{muotoilumääre} toistaa kyseisen muotoilumääreen n kertaa. Esimerkiksi *{7}{|c}| on sama kuin |c|c|c|c|c|c|c|.

Taulukon sisällä sarakkeiden erottimena käytetään &-merkkiä ja rivien erottimena komentoa \\. Rivien väliin saadaan vaakasuora viiva komennolla \hline. Jos vaakasuora viiva halutaan vain esimerkiksi toisen ja kolmannen sarakkeen kohdalle, käytetään komentoa \cline{2-3}. Komento \vline taulukon solussa piirtää rivin korkuisen pystysuoran viivan. Tällä voi tehdä pystysuoria viivoja, jotka eivät ulotu koko taulukon yläreunasta alareunaan.

Ympäristöllä tabular on myös valinnainen argumentti, jonka perusteella taulukon yläreuna [t], keskikohta [c] tai alareuna [b] tasataan ympäröivän tekstin perusviivaan. Tällä on merkitystä esimerkiksi silloin, kun taulukoita sijoitetaan rinnakkain.

Taulukon soluja voidaan yhdistellä sarakkeittain komennolla \multicolumn, jolla on kolme argumenttia: yhdistettävien solujen lukumäärä, yhdistetyn solun muotoilumääre ja yhdistetyn solun sisältö.

\begin{tabular}{lll}
  \hline
  & \multicolumn{2}{c}{SI-yksikkö} \\
  \cline{2-3}
  Suure & Nimi    & Tunnus \\
  \hline
  pituus & metri   & m \\
  massa & kilogramma & kg \\
  \hline
\end{tabular}

Taulukosta tehdään kelluva, kun se sijoitetaan ympäristön table sisään. Tällöin LaTeX sijoittaa taulukon ensimmäiseen kohtaan, johon se mahtuu, ottaen huomioon ympäristön valinnaisessa argumentissa olevat toiveet:

 • h = here (tähän)
 • t = top (sivun alkuun)
 • b = bottom (sivun loppuun)
 • p = page (omalle sivulleen).

Oletusarvona on [tbp]. Huutomerkki valinnaisessa argumentissa poistaa tilapäisesti rajoitukset, joita LaTeX käyttää kelluvien taulukoiden sijoittamisessa. Esimerkiksi [ht!].

Komento \caption numeroi kelluvan taulukon ja tekee sille taulukkoselosteen. Jos taulukkoon halutaan viitata muualta dokumentista, niin tarvittava \label-komento on sijoitettava välittömästi komennon \caption jälkeen.

\begin{table}[ht]
\centering
\caption{Taulukkoseloste taulukon yläpuolella.}%
\label{tab: esimerkkitaulukko}
\begin{tabular}[t]{lcc}
  \hline
      & Sarake A & Sarake B \\
  \hline
  Rivi 1 & solu A1 & solu B1 \\
  Rivi 2 & Solu A2 & solu B2 \\
  \hline
\end{tabular}
\end{table}
 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 3.10.2016 10.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti