Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: perusteet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Tekstin kirjoittaminen

LaTeXille syötettävät tiedostot ovat pelkkiä tekstitiedostoja. Ilman mitään erityisiä komentoja LaTeX latoo tekstin riveiksi, kappaleiksi ja sivuiksi noudattaen seuraavia sääntöjä:

 • peräkkäiset välilyönnit tulkitaan yhdeksi välilyönniksi
 • rivinvaihto ja sarkainmerkki tulkitaan välilyönneiksi
 • rivin alussa olevia välilyöntejä ei huomioida lainkaan
 • prosenttimerkkiä % ja sitä seuraavaa rivin osaa ei käsitellä, eli se tulkitaan kommentiksi
 • yksi tai useampi tyhjä rivi tai komento \par aloittaa uuden kappaleen.
Tämä     on
% jostain syystä
         samalla
   rivillä.

Mutta % miksi?
tämä on uusi kappale.

LaTeX varaa merkit %$, &, #, _, {, }, ~, ^ ja \ erityiskäyttöön. Jos nämä halutaan tulostaa sellaisenaan tekstiin, on käytettävä seuraavia komentoja:

\%            % prosenttimerkki
\$            % dollarin merkki
\&            % et-merkki
\#            % ristikkomerkki
\_            % alaviiva
\{            % vasen aaltosulje
\}            % oikea aaltosulje
\textasciitilde tai \~  % tilde
\textasciicircum tai \^ % sirkumfleksi
\textbackslash      % kenoviiva

Komennot \~ ja \^ lisäävät kyseisen tarkkeen komennon argumenttina olevan kirjaimen yläpuolelle. Esimerkiksi \~{n} tai \~n tuottaa kirjaimen ñ. Muita komentoja tarkkeita ja kirjaimia varten on lueteltu esimerkkitiedoston teksti.pdf lopussa olevassa taulukossa. Makropakettia inputenc käytettäessä tavallisimmat tarkkeita sisältävät kirjaimet, kuten å, ä ja ö, voidaan kirjoittaa näppäimistöltä sellaisenaan ilman erityisiä komentoja.

Lainausmerkki täytyy LaTeXissa kirjoittaa kahtena peräkkäisenä heittomerkkinä '', sillä merkki " tuottaa tuumamerkin, joka lopputuloksessa näyttää aivan erilaiselta kuin lainausmerkki.

''Kaksitoista tuumaa (12") on jalka.''

Ajatusviiva saadaan LaTeXissa kirjoittamalla kaksi yhdysmerkkiä peräkkäin. Pitkä ajatusviiva saadaan kirjoittamalla kolme yhdysmerkkiä peräkkäin.

Sivut 12--15. Bolzanon--Weierstrassin lause.
Pitkän ajatusviivan (---) asemesta käytetään
nykyisin lyhyttä ajatusviivaa -- myös
englanninkielisessä tekstissä.

Kolme pistettä (…) eli ellipsi saadaan LaTeXissa komennolla \dots.

Luvut 1, 2, \dots\ ja pykälät
1.1, 1.2, \dots, 2.1, 2.2, \dots

Komento (kenoviiva ja välilyönti) tuottaa eksplisiittisen välilyönnin. Tätä tarvitaan, kun ilman argumenttia olevaa komentoa seuraa välilyönti tai rivinvaihto.

Is \LaTeX\ hard to use?

Tilde ~ tekee sitovan välilyönnin. LaTeX ei siis katkaise riviä tämän merkin kohdalta.

sivu~3
luvut 2,~3, 4 ja~5
Georg~Henrik von~Wright

LaTeX yhdessä makropaketin babel kanssa osaa tavuttaa suomea kutakuinkin oikein. Virheellisiä tai huonoja tavutuksia voi korjata tavutusvihjeillä \- tai lisäämällä sanat tavuviivoineen \hyphenation-komennon argumenttiin.

\hyphenation{% Poikkeustavutuslista:
Cau-chyn komp-le-ment-ti otos-ava-ruus}
% Tavutusvihjeet:
Kokonais\-alue, painopis\-te, viher\-alue.
 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 20.9.2017 12.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti