Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: perusteet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Tekstiympäristöt

Ympäristö center (tai komento \centering) keskittää rivit palstan keskelle:

\begin{center}
  Tämä on keskellä.
\end{center}

Ympäristö flushright (tai komento \raggedleft) tasaa rivit palstan oikeaan reunaan:

\begin{flushright}
  Tämä on oikeassa reunassa.
\end{flushright}

Ympäristö flushleft (tai komento \raggedright) tasaa rivit palstan vasempaan reunaan:

\begin{flushleft}
  Tämä on vasemmassa reunassa.
\end{flushleft}

Sopivan rivijaon aikaansaaminen näissä kolmessa ympäristössä edellyttää yleensä komennon \\ käyttöä. Tämä komento pakottaa rivinvaihdon kyseiseen kohtaan.

\begin{center}
  TAMPEREEN YLIOPISTO\\
  Kandidaattitutkielma
\end{center}

Ympäristöillä quote ja quotation voidaan kirjoittaa lainauksia. Nämä kaventavat palstan leveyttä ja erottavat lainatun osan muusta tekstistä tyhjällä välillä:

\begin{quote}
  Ympäristö quote sopii lyhyisiin lainauksiin.
\end{quote}
\begin{quotation}
  Ympäristö quotation sopii useiden kappaleiden
  mittaisiin lainauksiin, koska se sisentää
  kappaleiden alut.
\end{quotation}

Ympäristö verbatim tulostaa sisältönsä käyttäen tasalevyistä fonttia. Mitään komentoja ei tässä ympäristössä käsitellä, ja kaikki välilyönnit ja rivinvaihdot tulostuvat sellaisinaan. Tekstikappaleen sisällä voidaan vastaavasti käyttää komentoa \verb, jonka argumentti sijoitetaan poikkeuksellisesti kahden saman merkin väliin. Kyseiseksi merkiksi ei kuitenkaan käy kirjain eikä tähti *.

Komennon \verb|\TeX| määrittely on
\begin{verbatim}
  \def\TeX{T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\@}
\end{verbatim}

Ympäristöllä titlepage voi tehdä dokumentille vapaasti muotoillun otsikkosivun:

\begin{titlepage}
\centering
\vspace*{7cm}
\large\textsc{Oma Nimi}\\[1cm]
\Huge\textbf{Iso lihava otsikko}
\end{titlepage}

Komento \vspace*{7cm} tekee tyhjää tilaa sivun alkuun. Komennot \large ja \Huge muuttavat tekstin kokoa. Rivinvaihtokomennon \\ valinnaisella argumentilla [1cm] lisätään 1 cm tyhjää tilaa rivien väliin.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 17.9.2016 20.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti