Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: perusteet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Viitteet

Alaviite tehdään komennolla \footnote. Se lisää komennon kohdalle viitenumeron ja sivun alaosaan komennon argumenttina olevan tekstin.

Vältä turhia alaviitteitä.\footnote{Alaviitteet
vievät lukijan huomion pois päätekstistä.}

Viittauksia dokumentin eri kohtiin voi tehdä komennoilla \label, \ref ja \pageref. Komento \label{viite} sijoitetaan paikkaan, johon halutaan viitata, minkä jälkeen komennolla \ref{viite} tai \pageref{viite} voidaan viitata kyseiseen kohtaan. Komento \ref{viite} tuottaa sen luvun, kaavan, taulukon, kuvan tms. numeron, jossa komentoa \label{viite} on käytetty. Komento \pageref{viite} tuottaa vastaavasti kyseisen sivunumeron.

\subsection{Esimerkkejä}\label{ssec: Esimerkkejä}
Pykälässä~\ref{ssec: Esimerkkejä}
sivulla~\pageref{ssec: Esimerkkejä} \dots

Lähdeluettelo tehdään LaTeXissa ympäristöllä thebibliography.

\begin{thebibliography}{9} % alle 10 lähdeteosta
\bibitem{Lamport:1994}
    Lamport, Leslie.
    \emph{\LaTeX: A Document Preparation System},
    2nd ed. Reading MA: Addison-Wesley, 1994.
    ISBN 0-201-52983-1.
\end{thebibliography}

LaTeX käyttää oletusarvoisesti numeroviittausjärjestelmää, eli LaTeX numeroi lähdeteokset siinä järjestyksessä, missä ne lähdeluettelossa ovat. Ympäristöllä thebibliography on yksi argumentti, malliteksti, jonka perusteella LaTeX varaa tilan näille numeroille. Kukin lähdeteos merkitään lähdeluetteloon komennolla \bibitem{viite}, jolloin teokseen voi viitata muualta dokumentista komennolla \cite[lisäys]{viite}.

Lamport \cite[s.~69]{Lamport:1994} mainitsee, että \dots
 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 18.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti