Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: latex-kurssi: perusteet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
LaTeX-kurssi

[+]  [−]

Ylä- ja alatunnisteet 

Sivun ylä- tai alatunnisteeseen sijoitetaan yleensä sivunumero sekä kunkin luvun, alaluvun tai koko dokumentin otsikko. LaTeXissa ylä- ja alatunnisteet on toteutettu sivutyyleinä. Tyyli valitaan komennolla \pagestyle{tyyli}, joka vaikuttaa kaikkiin sivuihin nykyisestä sivusta lähtien, tai komennolla \thispagestyle{tyyli}, joka vaikuttaa vain nykyiseen sivuun. Käytettävissä ovat seuraavat sivutyylit:

empty
Ylä- ja alatunnisteet ovat tyhjiä.
plain
Ylätunniste on tyhjä, alatunnisteen keskellä on sivunumero. Tämä on dokumenttiluokkien article ja report oletusarvoinen sivutyyli.
headings
Alatunniste on tyhjä, ylätunnisteessa on luvun tai alaluvun otsikko ja sivunumero. Tämä on dokumettiluokan book oletusarvoinen sivutyyli.
myheadings
Alatunniste on tyhjä, ylätunnisteessa on käyttäjän määrittelemä teksti ja sivunumero.

Kun käytetään komennon \documentclass optiota twoside, tyyli headings sijoittaa parillisten eli aukeaman vasemmanpuoleisten sivujen ylätunnisteeseen kunkin luvun otsikon ja parittomien eli aukeaman oikeanpuoleisten sivujen ylätunnisteeseen alaluvun otsikon. Optiota oneside käytettäessä ylätunnisteessa on aina kunkin alaluvun otsikko. Dokumenttiluokissa report ja book kunkin luvun ensimmäisen sivun tyyli on kuitenkin plain.

Sivutyylissä myheadings ylätunnisteisiin tuleva teksti asetetaan komennolla \markboth{vasen}{oikea}, joka asettaa aukeaman molempien sivujen ylätunnisteet, tai komennolla \markright{oikea}, joka asettaa vain oikeanpuoleisen sivun ylätunnisteen. Yksipuolisissa dokumenteissa käytetään vain komentoa \markright.

Sivutyyleihin liittyy sivunumerointi. Sivujen numerointitavan voi vaihtaa komennolla \pagenumbering:

\pagenumbering{arabic} % arabialaiset numerot 1,2,3,...
\pagenumbering{roman}  % pienet roomalaiset numerot i,ii,iii,...
\pagenumbering{Roman}  % isot roomalaiset numerot I,II,III,...
\pagenumbering{alph}   % pienaakkoset a,b,c,...
\pagenumbering{Alph}   % suuraakkoset A,B,C,...

Komento \pagenumbering aloittaa sivunumeroinnin alusta ja sen vaikutus alkaa siltä sivulta, jolla komento on annettu.

Ylä- ja alatunnisteiden tyyliä voi muokata makropaketilla titleps tai makropaketilla fancyhdr. Näiden lyhyet käyttöohjeet on esitetty esimerkkitiedostossa ylatunnisteet.pdf.

 
Ylläpito: Jarmo.Niemela@uta.fi
Muutettu: 17.9.2016 20.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti