Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka)

MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka), syksy 2017

Sisältö

Kurssikuvaus sähköisessa opetussuunnitelmassa.

Luennot

Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle viimeistään 31.8.

Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, ota yhteyttä opintojakson opettajaan pentti.haukkanen[at]uta.fi.

Alkaminen

Ensimmäinen luento on ke 6.9. (HAUKKANEN). Kandidaattiseminaariin liittyy usein opiskelijoille epäselviä asioita, joihin saa yleensä vastauksen ensimmäisellä luennolla tai sen jälkeisissä yksityisissä keskusteluissa. Kiireellisissä asioissa on syytä ottaa yhteyttä Pentti Haukkaseen.

LaTeX-kurssi

Kandidaattiseminaari sisältää LaTeX-kurssin, jonka pitää Jarmo Niemelä. LaTeX on lähinnä matemaattiseen tekstinkäsittelyyn tarkoitettu tietokoneohjelma. Lisätietoja saa kurssin omalta sivulta. LaTeX-kurssilla on valinnaisesti kaksi ryhmää; oma ryhmä valitaan ensimmäisellä luennolla. LaTeX-kurssi edellyttää työnäytteen, joka yleensä on osa kandidaattitutkielmaa.

Tiedonhankintataitojen luento

Kandidaattiseminaari sisältää myös tiedonhankintataitojen luennon, joka pidetään kirjastossa. Tässä on valinnaisesti kolme ryhmää:

  1. ti 10.10. klo 12-14 Elina-opetusluokka, Linna 3022
  2. ke 11.10. klo 14-16 Alma-opetusluokka, Linna 3059 
  3. ke 1.11. klo 14-16 Elina-opetusluokka, Linna 3022. 

Oma ryhmä valitaan ensimmäisellä luennolla. Tiedonhankintaluento on jatkoa 1. vuoden tietojenhankinnan kurssille. Suoritukseksi riittää luennolla paikallaolo.

Opettajat

Pentti Haukkanen

Jarmo Niemelä LaTeX-kurssin osalta

Janika Asplund Tiedonhankintataitojen osalta

Tavoite

Kandidaattiseminaarin tarkoituksena on antaa valmiuksia matematiikan kirjalliseen esittämiseen, joita tarvitaan mm. kandidaattitutkielmassa ja pro gradu -tutkielmassa. Kandidaattiseminaarissa laaditaan kandidaattitutkielma.

Edeltävät opinnot

Kandidaattiseminaari suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuotena. Osallistumisen edellytyksenä on, että suuri osa aineopinnoista on suoritettu.

Vaatimukset

  1. Kandidaattitutkielma (tavoiteaika: aiheen valinta 4.10.2017, työ valmis 7.12.2017) 
  2. LaTeX-kurssi (läsnäolopakko ja työnäyte, tavoiteaika: 15.11.2017)
  3. kypsyysnäyte (suoritetaan yleisessä tentissä, ilmoittautuminen NettiOpsussa)
  4. tiedonhankintataitojen luento
  5. osallistuminen opetukseen, ts. läsnäolopakko.  

Aiheita

Kandidaattitutkielman aihe-ehdotuksia löytyy tutkielmaoppaasta, ja lisää ehdotuksia jaetaan kurssilaisille erikseen luentojen yhteydessä. Samuli Piipposen tarjoamia aiheita on tässä. Häneltä saa myös suoraviivaisempia aiheita. Logiikan aiheita saa Lauri Hellalta ja Kerkko Luostolta.

HOPS

Kolmannen vuoden opiskelijoiden HOPS suoritetaan loppuun kandidaattiseminaarin yhteydessä. Oman HOPS-keskustelun lisäksi järjestetään yhteinen HOPS-tilaisuus ke 18.10. klo 14-16 (kandiseminaarin luentosali). Tilaisuudessa on paikalla hallinto- ja opintoneuvontahenkilökuntaa. Opiskelijoilta toivotaan kysymyksiä ja palautetta opiskelun käytännön asioista.

HOPS-merkinnän saa, kun 1) palauttaa HOPS-lomakkeen omassa HOPS-keskustelussaan, 2) osallistuu yhteiseen HOPS-tilaisuuteen ja 3) ilmoittaa maisterin tutkintonsa oletetun opintosuunnan.

Tarkemmat ohjeet saa kandiidaattiseminaarissa. Oma HOPS-keskusteluaika valitaan kandidaattiseminaarin ensimmäisellä luennolla.

 

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 7.9.2017 12.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti