Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTMA1 Analyysi 2

MTTMA1 Analyysi 2, kevät 2015

Kurssi Analyysi 2 on suoraa jatkoa kurssille Analyysi 1. Kurssin laajuus on 10 op ja sen tarkempi esittely (myös osaamistavoitteista) löytyy informaatiotieteiden yksikön opinto-oppaasta.

Kurssia luennoi keväällä 2015 (periodit III ja IV) yliopistonlehtori Pertti Koivisto. Kurssi sisältää viisi viikkotuntia luentoja ja yhdet kahden tunnin viikkoharjoitukset (kaksi harjoitusryhmää). Kurssin luentoajat ja -paikat löytyvät opetusohjelmasta. Ensimmäiset luennot ovat keskiviikkona 7.1. klo 10.15–12 luentosalissa Pinni B1096. Harjoitukset alkavat viikolla 3. Huom. Viikoilla 11 ja 15 ei ole luentoja eikä harjoituksia.

Kurssimateriaali valmistuu osittain luentojen edetessä. Materiaalia ei jaeta luennolla, vaan se täytyy itse tulostaa, mikäli haluaa seurata monistetta luennon aikana. Ainakin alkuosa materiaalista olisi hyvä olla mukana jo ensimmäisellä luentokerralla. Materiaalin voi tulostaa tästä.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan sähköisesti. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan myös harjoitusryhmä. Tämän kevään kurssille ei voi enää ilmoittautua www-linkin kautta. Tarvittaessa ota yhteyttä kurssin luennoitsijaan (esimerkiksi sähköpostitse).

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan loppukokeella tai kahdella välikokeella. Välikokeilla suorittamisen edellytyksenä on, että vähintään 40% viikkoharjoitusten tehtävistä on suoritettu. Minimimäärän ylittävien tehtävien laskemisesta saa lineaarisesti hyvitystä. Maksimissaan hyvitys voi olla 6 pistettä. Kummastakin välikokeesta voi saada maksimissaan 24 pistettä, ja kahden välikokeen yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 48. Välikokeilla suoritettaessa kummastakin välikokeesta on saatava vähintään 6 pistettä. Kevään 2015 välikoeajat ja -paikat ovat

1. välikoe: Ma 2.3. klo 12–14, päätalo ls. A1

2. välikoe: Ma 4.5. klo 12–14, päätalo ls. A1

Välikokeisiin tuleva asia ilmoitetaan luennolla. Välikokeisiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kurssin väli- tai loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta.

Esitiedot

Matematiikan peruskäsitteitä, Johdatus analyysiin ja Analyysi 1 (tai vastaavat tiedot). Lisäksi kurssilla edellytetään lukion pitkän matematiikan hyvää hallintaa. Jos lukion matematiikka on päässyt unohtumaan tai sen hallinnassa on muusta syystä puutteita, lukiokurssien kertaamiseen pitää varata riittävästi aikaa (kurssin Analyysi 2 suorittamisen ohessa). Koska väli- tai loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta, lukiokursseja on tarvittaessa kerrattava myös, jos työskentelymenetelmä on tähän asti ollut kovin riippuvainen kyseisten välineiden käytöstä.

Matematiikan työpaja

Matematiikan työpaja on tarkoitettu kaikille matematiikan opiskelijoille neuvojen ja ohjauksen saamista varten. Sinne voi mennä laskemaan esimerkiksi Analyysi 2:n laskuharjoituksia joko omassa rauhassa, jos niin tahtoo, tai halutessaan kääntyä ohjaajan puoleen. Työpajaan osallistumista suositellaan vahvasti. Työpajaan osallistumisesta saa harjoitushyvitystä (ks. yllä) siten, että yksi työpajaan osallistumiskerta vastaa yhden tehtävän rastittamista viikkoharjoituksissa (maksimissaan yksi rasti / viikko). Näitä rasteja ei kuitenkaan lasketa mukaan välikoesuorituksen edellytyksenä olevaan 40 prosentin rajaan.

 
Ylläpito: pertti.koivisto@uta.fi
Muutettu: 2.9.2015 15.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti