Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTMA1B Analyysi B

MTTMA1B Analyysi B, kevät 2017

Kurssi Analyysi B on suoraa jatkoa kurssille Analyysi A. Kurssin laajuus on 5 op ja sen tarkempi esittely (myös osaamistavoitteista) löytyy informaatiotieteiden yksikön opinto-oppaasta.

Kurssia luennoi keväällä 2017 (periodi IV) yliopistonlehtori Pertti Koivisto. Kurssi sisältää viisi viikkotuntia luentoja ja yhdet kahden tunnin viikkoharjoitukset (kolme harjoitusryhmää).  Kurssin luentoajat ja -paikat löytyvät opetusohjelmasta. Ensimmäiset luennot ovat maanantaina 6.3. klo 12.15–15 luentosalissa Pinni B1096. Harjoitukset alkavat viikolla 11. Huomaa poikkeukset opetusajoissa ja -paikoissa.

Kurssilla on käytössä kurssimoniste. Materiaalia ei jaeta luennolla, vaan se täytyy itse tulostaa, mikäli haluaa seurata monistetta luennon aikana. Ainakin alkuosa monisteesta olisi hyvä olla mukana jo ensimmäisellä luentokerralla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 26.2.2017 klo 23.59 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen löytyy esimerkiksi opetusohjelmasta. Nettiopsuilmoittautumisen lisäksi on erikseen valittava harjoitusryhmä ilmoittautumalla siihen tässä. Harjoitusryhmäilmoittautumisen yhteydessä valittavina ovat vain ne ryhmät, joissa on tilaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan viikkoharjoituksilla ja loppukokeella tai pelkästään loppukokeella. Ensimmäisen vaihtoehdon mukainen loppukoe pidetään maanantaina 8.5. klo 12–15 päätalon luentosalissa A1. Tähän loppukokeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että vähintään 40% viikkoharjoitusten tehtävistä on suoritettu. Minimimäärän ylittävien tehtävien laskemisesta saa lineaarisesti hyvitystä. Maanantain 8.5. loppukokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kurssin voi myös suorittaa pelkällä loppukokeella ilman viikkoharjoituksia. Tällöin loppukoe järjestetään matematiikan yleisten tenttipäivien yhteydessä ja loppukokeeseen on ilmoittauduttava normaalisti. Ensimmäinen mahdollisuus suorittaa kurssi tällä tavalla on torstaina 1.6. Huom. Kurssin suorittaminen pelkällä loppukokeella ilman viikkoharjoituksia ei edellytä kurssille ilmoittautumista. Riittää ilmoittautua loppukokeeseen normaalilla tavalla.

Kurssin loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta.

Esitiedot

Analyysi A (tai vastaavat tiedot) ja sen vaatimat esitiedot. Lisäksi kurssilla edellytetään lukion pitkän matematiikan hyvää hallintaa. Jos esitiedot (lukion kurssit mukaan lukien) ovat päässeet unohtumaan tai niiden hallinnassa on muusta syystä puutteita, tietojen kertaamiseen pitää varata riittävästi aikaa (kurssin Analyysi B suorittamisen ohessa). Koska loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta, lukiokursseja on tarvittaessa kerrattava myös, jos työskentelymenetelmä on tähän asti ollut kovin riippuvainen kyseisten välineiden käytöstä.

Matematiikan työpaja

Matematiikan työpaja on tarkoitettu kaikille matematiikan opiskelijoille neuvojen ja ohjauksen saamista varten.  Sinne voi mennä laskemaan esimerkiksi Analyysi B:n  laskuharjoituksia joko omassa rauhassa, jos niin tahtoo, tai halutessaan kääntyä ohjaajan puoleen. Työpajaan osallistumista suositellaan vahvasti. Työpajaan osallistumisesta saa harjoitushyvitystä (ks. yllä) siten, että yksi työpajaan osallistumiskerta vastaa yhden tehtävän rastittamista viikkoharjoituksissa (maksimissaan yksi rasti / viikko). Näitä rasteja ei kuitenkaan lasketa mukaan välikoesuorituksen edellytyksenä olevaan 40 prosentin rajaan.

 
Ylläpito: pertti.koivisto@uta.fi
Muutettu: 22.2.2017 14.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti